//
you're reading...

CD 9 (Želiv 2014/15)

0. Hladoví (na popeleční středu)

7315_750„Rád by som znovu zdôraznil myšlienku, ktorú som vám zanechal počas mojej návštevy: Kto miluje Ježiša, kto ho počúva a prijíma jeho slovo, a kto žije v úprimnej odpovedi na Pánovu výzvu, sa nemôže nijakým spôsobom oddať skutkom zla. Alebo Ježiš, alebo zlo! Ježiš nepozýval na obed démonov: tých vyháňal preč, pretože boli zlom! Alebo Ježiš, alebo zlo! Nemožno sa nazývať kresťanmi a narušovať dôstojnosť ľudí. Tí, ktorí patria ku kresťanskému spoločenstvu, nemôžu projektovať a používať gestá násilia proti druhým a voči životnému prostrediu. Vonkajšie gestá religiozity, ktoré nie sú sprevádzané opravdivou a verejnou konverziou, nestačia na to, aby sa považovali za ľudí v spoločenstve s Kristom a jeho Cirkvou. Vonkajšie gestá religiozity nesprevádzané opravdivou konverziou, nestačia pre prezentovanie sa ako veriaci u tých, ktorí zlobou a aroganciou, typickou pre zločincov majú bezprávie za svoj životný štýl. Pre tých, ktorí si vybrali cestu zla a sú prívržencami zločineckých organizácií, obnovujem naliehavú výzvu na obrátenie. Otvorte svoje srdce Pánovi! Otvorte svoje srdce Pánovi! Pán na vás čaká a Cirkev vás prijme, ak rovnako ako bola verejná vaša voľba slúžiť zlu, bude jasná a verejná aj vaša ochota slúžiť dobru.“ František

Príhovor k popolcovej strede 2015 na stiahnutie TU.

“Drazí bratři a sestry, postní doba je časem obnovy pro církev, pro její společenství i pro jednotlivé věřící. Především je to však „doba příhodná“ (2 Kor 6,2). Bůh od nás nežádá nic než to, co nám předtím dal: „My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás“ (1 Jan 4,19). On není vůči nám lhostejný.Každý z nás mu leží na srdci, zná nás jménem, stará se o nás, a když ho opustíme, hledá nás. Zajímá ho každý; jeho láska mu brání, aby byl lhostejný k tomu, co se nám přihodí.

Boží lásku, která rozbíjí onu smrtelnou uzavřenost, jíž je lhostejnost, nám přináší církev svým učením a především svým svědectvím. Můžeme však svědčit pouze o tom, co jsme předtím sami zakusili. Křesťan je někým, kdo umožní Bohu, aby ho oblékl do jeho dobroty a milosrdenství, aby ho oblékl do Krista, a tak se mohl stávat tím, čím je on – služebníkem Boha a lidí.
Tuto službu může vykonávat jen ten, kdo si nejprve nechal umýt nohy od Krista. Pouze on „má s ním podíl“ (Jan 13,8), a tak může sloužit člověku. Postní doba je příhodným časem pro to, abychom se nechali obsluhovat Kristem, a tím se stávali takovými jako on. K tomu dochází, když nasloucháme Božímu Slovu a přijímáme svátosti, zvláště eucharistii. V ní se stáváme tím, co přijímáme: Kristovým tělem.
To, co bylo řečeno o církvi, musíme převádět do života farností a komunit.
Drazí bratři a sestry, jak jen si přeji, aby se místa, kde se projevuje církev, zvláště naše farnosti a komunity, stávaly ostrovy milosrdenství uprostřed moře lhostejnosti!
I jako jednotlivci víme, co je pokušení lhostejnosti. Abychom překonávali lhostejnost a naši domnělou všemohoucnost, chtěl bych všechny požádat, aby tuto postní dobu prožívali jako cestu k formování svého srdce, jak by řekl Benedikt XVI. (encyklika Deus caritas est, 31). Mít milosrdné srdce neznamená mít slabé srdce. Kdo chce být milosrdný, potřebuje srdce silné, pevné, uzavřené pro pokušitele, ale otevřené pro Boha. Srdce, které se nechá proniknout Duchem a přivést na cesty lásky, jež směřují k bratřím a sestrám.”  František 2015

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes