//
you're reading...

Duch svätý

1. Čo/ kto si, Duch Svätý?

images (1)

Úvodný príhovor na tému „Duch Svätý“ zo 6. veľkonočnej nedele na stiahnutie TU!

„V tajomstve vtelenia vrcholí dielo Ducha, „ktorý dáva život“. Nebolo možné darovať život, ktorého plnosť je v Bohu, inak ako tým, že sa stal životom Človeka. Tým Človekom je Kristus vo svojom človečenstve, ktoré si Slovo vzalo v hypostatickom spojení. A súčasne s tajomstvom vtelenia sa novým spôsobom otvára prameň tohoto Božieho života v dejinách ľudstva: Duch Svätý, Slovo, „prvorodené zo všetkého stvorenia“, stáva sa „prvorodeným medzi mnohými bratmi“,210 a tak sa stáva aj hlavou tela, čiže Cirkvi, ktorá sa zrodí na kríži a zjaví sa v deň Turíc — a v Cirkvi sa stane hlavou ľudstva; ľudí všetkých národov, všetkých rás, všetkých krajín a kultúr, všetkých jazykov a svetadielov, všetkých povolaných k spáse. „Slovo sa telom stalo… V ňom bol život a život bol svetlom ľudí… Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“211 Toto všetko sa však uskutočnilo a stále sa uskutočňuje „mocou Ducha Svätého“. „Veď — ako učí apoštol — všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.“   (ENCYKLIKA PÁPEŹA JÁNA PAVLA II.: DOMINUM ET VIVIFICANTEM, o Duchu svätom v živote Cirkvi a sveta) Celá encyklika TU.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

  • "Boh narodením Panny Marie nám znovu povedal svoje ANO ešte pred tým ako ho vyslovila Ona." On v nás uveril skôr, ako my jemu. Ďakujeme :)

5o4u.com od roku 2013:

  • Návštev celkom: 8 168 311
  • Celkom návštevníkov: 397 773