//
you're reading...

-ANIMÁTORSTVO

10 čŕt, ktoré sú pripisované tvorivým ľuďom

green-abstract-hd-widescreen-wallpaper-hd-widescreenTvorivosť patrí k základu odbúrania nežiadúceho stereotypu zo života, z práce, zo školy, odvšadiaľ, kde človek túto teóriu prevedie do praxe. O dôvod naviac, prečo rozvíjať tvorivosť je ten, že každý dokáže byť tvorivým človekom. Ako na to? Čítajte.

Čo je tvorivosť

Je to produkcia nových užitočných nápadov, myšlienok, riešení. Musia pri tom vznikať pre spoločnosť užitočné hodnoty.

Nebudeme sa tu rozprávať o cudzích slovách a výrazoch, ktoré tvorivosť nezvyšujú, len ju opisujú. Preto sa pustíme spoločnými silami do opisu vlastností osobnosti tvorivého človeka a potom metódam, ako tvorivosť zvýšiť.

10 čŕt, ktoré sú pripisované tvorivým ľuďom

Môže sa jednať aj o navonok rozporuplné body (odporujú sami seme alebo obsahujú explicitne opačné vlastnosti). Inými slovami, niektoré črty sú dvojpólové. Až pri ich hlbšom pochopení každý zistí, že rozporuplnosť sa stráca.

 1. Tvoriví ľudia majú veľké množstvo energie, lež často sú tiež slabí, tichí, pokojní, v ústraní.
  Ide o naučený proces autoregulácie. Striedanie rytmu aktivity a nečinnosti alebo reflexie (premýšľania a meditácie) je dôležité pre úspech ich práce.Dá sa naučiť.
 2. Tvoriví ľudia sú bystrí, schopní, inteligentní aj naivní súčasne.
  Vyšší faktor inteligencie (IQ nad 120) podmieňuje určité špecifické vlastnosti jedinca. Sú niekedy ako deti (v každej oblasti, nie len správaním) a nezáleží im občas na sociálnej slušnosti. Originalita je výsledkom spontánnosti, kladú naivné otázky pre elementárne detaily (drobnosti, čo iných nezaujímajú). Dá sa naučiť.
 3. Tvoriví ľudia kombinujú hravosť a disciplínu, zodpovednosť a nezodpovednosť.
  Ide o hru. Prelýnanie sa alternatívnych riešení, slov, myšlienok, téz a antitéz, vytrvalosti. Tu sa môže prejavovať až posadnutosť. Keď sa k tejto hre myšlienok pripojí aj impulz, predstava, prichádza zárodok tvorivého činu. Jedná sa o náročnú a ťažkú prácu. Človek je často vyčerpaný tak, ako pri dobrej a náročnej fyzickej činnosti. Dá sa naučiť.
 4. Tvoriví ľudia kolíšu medzi imagináciou, fantáziou a zakorenením v zmysluplnej realite.
  Vonkajší svet je oporou a podnetom pri tvorbe nových ideí vo fantázii. Jedná sa o útek do iných svetov (nejde pritom o duševnú chorobu), kedy sa následne mysel vracia novou cestou. Tento svet je intímny, tichý, ktorý sa len ťažko komunikuje s druhými ľuďmi. Dá sa naučiť.
 5. Tvoriví ľudia sú často extrovertní aj introvertní.
  Majú dosť odvahy na to, aby boli sami sebou, no majú odvahu aj odmietať druhých ľudí. Naopak, dokážu odmietnúť byť sami sebou a prijímať druhých vľúdne a otvorene. Nutnou podmienkou je vysoký stupeň asertivity – vedieť povedať nie, keď je to potrebné. Dá sa naučiť.
 6. Tvoriví ľudia sú skromní, plachí a hrdí.
  Vedia, čo vedia. Vedia, čo nevedia. Preto sú voči sebe objektívni a nie sú na seba hrdí večne. Dá sa naučiť.
 7. Tvoriví ľudia veľmi utekajú od rigidity, svoje sexuálnej roly a stereotypov. Bojujú proti prekážkam tvorivosti.
  Prekážky tvorivosti:

  • Subjekt, osobnosť, jej vlastnosti a intelekt,
  • na strane realizovaných procesov tvorenia,
  • vo vonkajšom prostredí, podmienkach a okolnostiach.

  Prekážky tvorivosti v osobnosti:

  • intelektová impotencia,
  • kreatívna impotencia (rigidita, stereotypy, absencia metakreativity),
  • neurotická úzkosť a strachy,
  • konvenčné postoje, štýl života,
  • nedostatok motivácie k tvorivosti a rozvoju osobnosti, absencia sebamotivácie.

  Dá sa naučiť.

 8. Tvoriví ľudia sú zároveň rebelmi aj konzervatívni.
  Vymýšľanie nových vecí, búranie starých. Nové vytvorenia sú pritom prijateľné pre spoločnosť. Tieto nové veci vznikajú z nespokojnosti s pretrvávajúcim stavom. Konzervativizmus vyplýva z poznania histórie hodnôt, sily, moci a kultúry. Dá sa naučiť.
 9. Tvoriví ľudia sú vášniví do svojej práce, predsa však môžu byť extrémne objektívni.
  Dôležitosť pri práci je oddeliť to, čo tvoríme od toho, s čím sa identifikujeme. Inak sa môže stať, že neprijmeme kritiku, čo spôsobí nástup zla a impulzívneho konania. Dá sa naučiť.
 10. Tvoriví ľudia sú otvorení, senzitívni, častejšie exponujú až do utrpenia a bolesti.
  Napriek utrpeniu im tvorivá práca poskytuje potešenie a šťastie. Dá sa naučiť.

Tieto vlastnosti, ako som ku každej podotkol, sa dajú získať tréningom, ktorý je dlhodobý a tvrdý, náročný.

Tvorivý proces

Okrem charakteristických vlastností tvorivej osobnosti človeka treba ešte poznamenať, čím sa vyznačuje tvorivý proces:

 1. Preparácia – prípravná fáza, určenie, vyjasnenie, definovanie problému, zbieranie informácií o probléme,
 2. inkubácia – fáza odloženia riešenia. Rozmýšľanie nad problémom, ktorý je niekde v podvedomí a psychika na ňom pracuje bez nášho zásahu,
 3. iluminácia – fáza osvietenia, objavenia riešenia. Nastáva vhľad do problému: aha!
 4. Verifikácia – fáza overovania správnosti nápadu, riešenia a jeho možností uskutočniť ho v praxi.

Veľa ľudí sa stoj, čo stoj snaží odstrániť druhý krok (inkubácia) tvorivého procesu. Niekedy to ide, nie vždy. Ak sa tento krok odstráni a dostaví sa neúspech z riešenia, rýchlo nastúpi pocit neúspechu v každej ďalšej činnosti a klesá sebavedomie. Tým sa stráca aj tvorivý duch v človeku. Byť tvorivým sa nedá stať za jednu noc. Chce totrpezlivosť.

Metódy rozvoja tvorivosti

Metód rozvoja tvorivosti je mnoho. Tými základnými sú tvorba tvorivých úloh a metóda brainstorming-u. O nich v ďalších článkoch, nakoľko by toto rozprávanie bolo až príliš obsiahle.

Posted in Rozvoj osobnosti.

No comments

By Peter Druska – June 18, 2007

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

A ještě ftípek :)

30 000 roků před narozením Krista.
Pračlověk si prohlíží vysvědčení svého syna a naštvaně říká:
– To, že máš trojku z lovu, dovedu pochopit, jsi ješte malý, ale že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě stránky, to je skutečně hanba!

5o4u.com od roku 2013:

 • 0
 • 8 899 518
 • 474 742