//
you're reading...

Modlitba 2013

10. PRED KRISTOM/ Adorácia

Záver série príhovorov MODLITBA 2013:

images

Ježiš hovorí Cataline:„Očakávam vás vo svätostánku a vo svätej monštrancii, aby  ste mali podiel na sláve môjho Otca, aby ste prijali plamene Ducha Svätého, aby ste milými slovami hovorili o nebi a o láske, ktorá vás očakáva, o šťastí, ktoré vám sľubujem a dám.“ 
 „Vy, ktorí ma navštevujete pri mojich oltároch, by ste mali vedieť,
 že už kráčate po pôde rajskej záhrady, lebo hoci je pravda,
 že nebo je na konci, už teraz máte istotu, že je to vaše dedičstvo,
 lebo skrze vieru máte istotu skutočného víťazstva vo svojich
 skúškach, súženiach a pochybnostiach.”
Príhovor z 25. nedele v období cez rok na stiahnutie TU.
„Cirkev i svet veľmi potrebujú eucharistický kult. Ježiš nás očakáva v tejto Sviatosti lásky. Neľutujme svoj čas a poďme sa s ním stretnúť v adorácii, v rozjímaní plnom viery a buďme ochotní zadosťučiniť za veľké viny a zločiny sveta. Nech naša adorácia nikdy neprestane.”  (Ján Pavol II.)
Verím, že o sile a účinnosti adorácii hovorí aj táto dnešná správa: Sýria v sobotu predložila Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW) všetky údaje o svojich chemických zbraniach a splnila tak požiadavku obsiahnutú v dohode uzavretej medzi Ruskom a USA o likvidácii sýrskeho chemického arzenálu. … Vďaka sv. otec František!
Facebooktwittermail

Discussion

One Response to “10. PRED KRISTOM/ Adorácia”

  1. Teraz sa naozaj ukázala sila modlitby !!! Spoločná modlitba kresťanov dokázala odvrátiť nešťastie vojenského zásahu proti Sýrii. Je to ďalší dôkaz právd, ktoré ohlasuje Cirkev! Toto je skutočné znamenie vo svete, znamenie pravdy o Bohu a o tom, že je láskou !

    Posted by Mirec | 22. septembra 2013, 21:07

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes