//
you're reading...

- DUCHOVNÝ ŽIVOT

Inspirace Božím slovem: Starý zákon

Biblia

Inspirace Božím slovem: Starý zákon ZDE

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.“ Nato jsem odpověděl: „Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec.“ Ale Hospodin mi řekl: „Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“ Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Pak mi Hospodin řekl: „Hle, vložil jsem ti do úst svá slova.“ (Jr 1,4–9) Milí přátelé Jako téma letošního formačního plánu jsme zvolili Boží slovo, Bibli, konkrétně Starý zákon. Nový si necháme někdy na příště. Starý zákon je ale hodně rozsáhlý, obsahuje mnoho nejrůznějších knih a témat, my jsme jich mohli vybrat pouze deset, takže tu zdaleka nenajdete vše, o čem by bylo dobré a zajímavé mluvit a rozjímat. V textu je uvedeno hodně citací a odkazů ze Starého zákona, ale občas i související verše z Nového zákona. Aby se vám biblické úryvky snáze hledaly, najdete na konci Formač- ního plánu list, kde jsou všechny odkazy vypsány podle jednotlivých témat. List si mů- žete vystřihnout a založit do své Bible. A Bibli si položit třeba na noční (nebo televizní  ) stolek popřípadě si ji dát do pracovní tašky, pokud do zaměstnání jezdíte hromadnou dopravou. Důležité je, abyste si na ni co nejčastěji vzpomněli, něco si přečetli a prorozjímali. V prvním tématu najdete náměty, jakým způsobem s Písmem pracovat. Budeme rádi, pokud si na každém setkání vyhradíte pro čtení a rozjímání Božího Slova čas. Může vám k tomu napomoci odstavec Rozjímání nad Božím slovem. Na konci každého tématu je odstavec Tento měsíc… Tam se můžete inspirovat, jak dané téma prožívat v období do dalšího setkání. Většinu úryvků citujeme podle Českého ekumenického překladu. Pokud je tomu někde jinak, je to u citátu uvedeno. Přejeme vám, aby vám Boží slovo Starého zákona bylo radostí a povzbuzením nejen v tomto roce. A nezapomeňte si na lednové setkání vzít Bibli. Vaše provinciální rada

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

A ještě ftípek :)

30 000 roků před narozením Krista.
Pračlověk si prohlíží vysvědčení svého syna a naštvaně říká:
– To, že máš trojku z lovu, dovedu pochopit, jsi ješte malý, ale že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě stránky, to je skutečně hanba!

5o4u.com od roku 2013:

  • 1
  • 8 922 131
  • 478 001