//
you're reading...

Kráľ kráľov 2013/ 14

2.4 Pozvaní vykročiť

Príhovor zo slávnosti Zjavenia Pána na stiahnutie TU.

epifania-fano

“Boh je takto Bohom s nami, Bohom, ktorý nás miluje, Bohom, ktorý s nami kráča. Toto je odkaz Vianoc: Slovo sa stalo telom. Vianoce nám takto zjavujú nesmiernu lásku Boha voči ľudstvu. Z tohto vyplýva aj oduševnenie, nádej nás kresťanov, že v našej chudobe vieme, že sme milovaní, že sme navštívení, že sme sprevádzaní Bohom. A hľadíme na svet a na dejiny ako na miesto, v ktorom treba kráčať s ním a spolu s druhými, smerom k novým nebesiam a novej zemi. S Ježišovým narodením sa narodil nielen nový prísľub, narodil sa nový svet, ale aj svet, ktorý môže byť vždy obnovený. Boh je stále prítomný, aby vzbudzoval nových ľudí, očisťoval svet od hriechu, ktorý ho robí zostarnutým, od hriechu, ktorý ho kazí. Nakoľko ľudské dejiny a aj osobné dejiny každého z nás môžu byť poznačené ťažkosťami a slabosťami, viera vo Vtelenie nám hovorí, že Boh je solidárny s človekom a s jeho dejinami. Táto blízkosť Boha k človeku, ku každému človeku, ku každému z nás, je darom, ktorý sa nikdy nepominie. On je s nami! On je Boh s nami! A táto blízkosť sa nikdy nepominie. Toto je radostná zvesť Vianoc: Božie svetlo, ktoré preniklo do srdca Panny Márie a sv. Jozefa, a ktoré viedlo kroky pastierov a mudrcov, žiari aj dnes pre nás.”            František

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes