//
you're reading...

Kráľ kráľov 2013/ 14

2.5 KReSTan

dibujo-fano

“…kto z vás pozná dátum svojho krstu, nech zodvihne ruku. Kto to vie? Iba niektorí. Nie mnohí. Je však dôležité vedieť, v ktorý deň som bol ponorený do prúdu Ježišovej spásy. Dovoľte mi, aby som vám dal jednu radu. Ba viac ako radu; úlohu pre dnešný deň. Dnes doma zistite, opýtajte sa na dátum krstu, a tak sa dozviete, aký to bol deň, ten nádherný deň vášho krstu. Urobíte to? [prítomní odpovedajú: „áno!“]. Nepočujem nadšenie. Urobíte tak? [odpovedajú ešte hlasnejšie: „áno!“]. Dobre, pretože poznať ten šťastný dátum nášho krstu je užitočné. Riziko, že ho nepoznáme, sa prejavuje v tom, že sa nám vytráca z pamäte, čo v nás Pán vykonal, vytráca sa spomienka na dar, ktorý sme dostali. A nakoniec sa stane, že ho budeme považovať iba za minulú udalosť – ani nie z vlastnej vôle, ale z vôle našich rodičov -, ktorá nemá žiadny dosah na prítomnosť. Musíme prebudiť spomienku na náš krst. Sme povolaní, aby sme každý deň prežívali náš krst ako aktuálnu skutočnosť našej existencie.” František

Príhovor zo slávnosti Krstu Krista Pána v roku A na stiahnutie TU.

Z textov vysluhovania krstu:
 
Odovzdanie bieleho rúcha
 
Kňaz:
M., stal(a) si sa novým stvorením a obliekol (obliekla) si sa v Krista.
Toto biele rúcho nech ti je znakom tejto hodnosti.
Tvoji rodičia a príbuzní ti budú pomáhať slovom a príkladom,
aby si ho priniesol (priniesla) nepoškvrnené do života večného.
Všetci: Amen.
 
A položí na dieťa biele rúcho.
 
Odovzdanie zažatej sviece
 
Otec, alebo krstný otec odpáli sviecu svojho dieťaťa od veľkonočnej sviece.
 
Kňaz:
Milí rodičia a krstní rodičia (krstný otec, matka), vám sa zveruje toto svetlo.
Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom
ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca.
Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústrety Pánovi,
keď príde v nebeskej sláve.

 

 

 

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes