//
you're reading...

Duch svätý

2. DARY Ducha Svätého

5025

1. batoh, ktorý prináša Duch: Dary

A) Dostáva ich každý a všetky spolu

B) Fungujú iba v spojení a pri nasledovaní Krista

C) Naučme sa ich ZAPNÚŤ a POUŽÍVAŤ

Príhovor zo slávnosti Nanebovstúpenia Pána na stiahnutie TU.

 

Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme spoznali márnosť pozemských vecí a iba nebeského Otca, jediné a najvyššie dobro, milovali a v ňom vyhľadávali zaľúbenie.
Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rozumu, aby sme vždy viac a viac poznávali tajomstvá svätého náboženstva a vždy rozoznávali dobro od zla.
Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rady, aby sme sa v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Bohu k oslave a nám k spaseniu.
Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom sily, aby sme statočne premáhali všetky pokušenia, verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá.
Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetky veci používali len na oslavu Boha a k spaseniu seba i blížnych.
Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali modlitbu, boli horliví v službe Bohu a s dôverou sa vinuli k Bohu a k nebeským veciam.
Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom bázne voči Bohu, aby sme vždy pamätali na Neho a z úcty k Nemu chránili sa všetkého, čím by sme mohli uraziť Jeho Božskú velebnosť.
Duch Svätý, náš Tešiteľ, pomáhaj mi! Tebe odporúčam svoju dušu, svoje telo a všetko, čo mám. Do Tvojich rúk odovzdávam celý svoj život i jeho koniec. Daj, aby som prežíval(a) život v službe Tebe a konal(a) ozajstné pokánie za hriechy skôr, ako moja duša zanechá tento svet. Podrobujem sa Tvojmu riadeniu a zverujem sa pod Tvoju ochranu. Bože, bráň mňa biedneho(u) a zachráň ma od všetkého zla! Osvecuj a poúčaj môj rozum, spravuj moju dušu, moje telo a posilňuj ma. Daj mi pevnú vieru, istú nádej, čistú a dokonalú lásku. Daj, aby som Ťa vrúcne miloval(a) a vždy a všade plnil(a) Tvoju vôľu. Amen.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

  • "Boh narodením Panny Marie nám znovu povedal svoje ANO ešte pred tým ako ho vyslovila Ona." On v nás uveril skôr, ako my jemu. Ďakujeme :)

5o4u.com od roku 2013:

  • Návštev celkom: 8 168 303
  • Celkom návštevníkov: 397 772