//
you're reading...

CD 9 (Želiv 2014/15)

2. Děsivý (první) krok

7289

Nasledovať, sprevádzať Krista, zostávať s ním, si vyžaduje „vyjsť“, vykročiť. Vyjsť zo seba samých, z unaveného a návykového prežívania viery, z pokušenia zavrieť sa vo vlastných schémach, ktoré blokujú horizont Božej stvoriteľskej činnosti. Boh vyšiel zo seba samého, aby prišiel k nám, býval uprostred nás, aby nám priniesol Božie milosrdenstvo, ktoré zachraňuje a prináša nádej“ – zaznelo na prvej generálnej audiencii pápeža Františka 27. marca 2013.
 
“Prosme si teda milosť, aby sme ostali verní v nasledovaní Pána Ježiša a v načúvaní jeho slovu, pripravení vykročiť každý deň ako Abrahám v ústrety zemi Boha a človeka, do našej pravej vlasti, a stali sa tak požehnaním, znamením lásky Boha ku všetkým jeho deťom.” (Františk 18.6.2014)
 
 
 
Príhovor z 3. nedele v roku B na stiahnutie TU. (inšpirované knihou Robiť ťažké veci)
 
 
1 Pán priviedol veľkú rybu, aby pohltila Jonáša; a Jonáš bol vo vnútri ryby tri dni a tri noci. 2 Jonáš sa modlil z vnútra ryby k Pánovi, svojmu Bohu, 3 a hovoril:
 “Volal som zo svojej úzkosti k Pánovi
a vyslyšal ma,
z lona podsvetia som kričal,
počul si môj hlas.
 4 Hodil si ma do priepasti,
do hlbín mora
a obkľúčil ma príval.
Tvoje vlnobitia a tvoje vlny
valili sa ponad mňa.
 5 A povedal som:
Odvrhnutý som spred tvojich očí,
ale ešte uzriem tvoj svätý chrám.
 6 Vody ma obklopili až po hrdlo,
priepasť ma objala,
trsť mi obopäla hlavu.
 7 Až k úpätiam vrchov som zostúpil
a závory zeme boli navždy za mnou,
lež vyzdvihol si z hĺbky môj život,
Pane, Bože môj.
 8 Keď vo mne klesla moja duša,
rozpamätal som sa na Pána
a moja modlitba došla k tebe
do tvojho svätého chrámu.
 9 Tí, čo si ctia lživé tiene,
opúšťajú svoje milosrdenstvo.
 10 Ja ti však budem s hlasnou vďakou obetovať
a splním, čo som sľúbil;
u Pána je spása.”
 11 I prikázal Pán rybe a vydala Jonáša na suchú zem. (Jon 2)
 
Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes