//
you're reading...

Kráľ kráľov 2013/ 14

3.1 Celí prežiarení (úvod do desatora)

yo-soy-la-luz-del-mundo

Príhovor z 2. nedele v období cez rok “A” na stiahnutie TU.

 

1. Božie prikázanie ( Na spytovanie):

Ja som Pán, tvoj Boh, a preto nebudeš trpieť okrem mňa iných bohov.

 Máš možnosť orientovať sa podľa pravdy, a nie podľa mienky druhých. Máš šancu vložiť svoju dôveru v Boha, a nie do prázdnych a falošných slov ľudí. Máš príležitosť me­rať svoju lásku Božou láskou, a tak čerpať silu a odvahu k zmysluplnému životu.

Miluj Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Miluj svojho blížneho ako seba samého. (Mt 22, 37 – 39)

Teoreticky je mojím Bohom Otec, Syn a Duch Svätý. Prakticky je ním to, čomu dávam prvé miesto vo svojich myšlienkach, citoch, kvôli čomu konám svoje skutky, čo mám najradšej.

Čo je u mňa to prvé, prvoradé? Ja sám, niekto z ľudí alebo nejaká vec? Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa – koľkým veciam slúžim viac ako Bohu (počítač, mobil, futbalová lopta, mp3, peniaze, moje brucho…)? Ktorej najviac, ktorá vec je na hlavnom oltári u mňa? Ako vyzerajú moje modlitby? Svätá omša? Sviatosti? Usilujem sa poznávať Boha?  Nehanbím sa za svoje presvedčenie? Neupadol som do stavu zúfalstva, nedôvery v Božiu lásku a milosrdenstvo? Opovážlivo som sa spoliehal na Božie milosrdenstvo a hrešil som s vedomím, že však mi Boh odpustí? Nepripisoval som stvoreným veciam nadprirodzené účinky: povera, veštenie, horoskopy, čarovanie, rôzne talizmany (podkova, zub z medveďa a pod.)?

Nespáchal som hriech svätokrádeže tým, že som v stave ťažkého hriechu pristupoval k sv. príjimaniu, potupením premenených hostií, ukradnutím nejakej veci v kostole alebo na cintoríne?

 

Facebooktwittermail

Discussion

One Response to “3.1 Celí prežiarení (úvod do desatora)”

  1. Veľmi pekná kázeň, vďaka za povzbudenie

    Posted by Faustína Lucia Dikantová | 19. januára 2014, 19:07

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes