//
you're reading...

Kráľ kráľov 2013/ 14

3.3 Aby ti dobre bolo (4. Božie prikázanie)

6616693_002Lu„Štvrté prikázanie je jediné, ktoré sľúbi niečo na oplátku. A prikázanie milosrdenstva. Byť súcitný s našimi predkami. Prosme dnes o milosť svätých starcov Simeona, Annu, Polykarpa a Eleazára a toľkých ďalších svätých starcov. Prosme o milosť, aby sme vedeli ochraňovať, počúvať a ctiť si našich predkov, našich starých rodičov.“  František

Príhovor zo slávnosti Obetovania Pána na stiahnutie TU.

DESATORO ( Spytovanie svedomia ):

4. prikázanie:

Cti Otca svojho i matku svoju, aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, Boh tvoj !

KKC „Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi“ (Ef 6, 1-3)

 Svoj vzťah k otcovi, matke a každej autorite budeš chápať vo vzťahu k Bohu. Máš možnosť byt’ nezávislý na ľuďoch, pretože si závislý od Boha. Máš šancu milovať dokonca i ľudí, ktorí sú ti nepríjemní. Máš protestovať tam, kde sa zneužíva autorita, kde sa nedbá na Božiu vôľu.

Poslušnosť voči rodičom nás viaže v čase nedospelosti. Úcta a láska  k  ním až do smrti.Ale ak nám rodičia prekážajú intenzívnejšie nábožensky žiť, môžeme im v tejto oblasti, po porade s kňazom odoprieť poslušnosť – pravda, vždy úctivo. Ak ma navádzajú na hriech, nemám poslúchnuť.

Ak si zakladám rodinu, rodičia nemajú právo do tejto rodiny zasahovať (ak  ja nezasahujem do ich práv pri spoločnom bývaní). Ale môžu  mi poradiť. Keď predstavujem svoju slobodu, nikdy to nemá byť bez lásky a úcty k nim.

Poslúcham a ctím si svojich predstavených? Neznižujem ich autoritu posudzovaním, kritizovaním, šomraním, posmechom a pod.? Modlievam sa za svojich rodičov a predstavených? Cením si ich námahu a som im vďačný? Mám pochopenie pre ich slabo­sti? Robím im radosť a pomáham im? Neunikám pred nimi? Viem sa im zdôveriť? Bol som voči nim neláskavý, hnevlivý, hašterivý, neústupný? Zaujímal som sa o ich starosti? Dávam svojím správaním voči rodičom zlý príklad svojim súrodencom? Využíval som peniaze svojich rodičov na nepotrebné a zbytočné veci?

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes