//
you're reading...

Kráľ kráľov 2013/ 14

3.5 Pohľad, ktorý riadi (6. a 9. Božie prikázanie)

 

Matrimonio

Príhovor z 6. nedele v období “cez rok A” na stiahnutie TU.

“Mladý človek – plný citov. Citový život je ako pretekárska dráha: pridáš-pribrzdíš, pridáš-nepribrzdíš-vysypeš sa. Muž je stavaný viac telesne, žena viac citovo. Dievča pozrie na chlapca, povie si – láska. Chlapec pozrie na dievča, povie si – sex. Chlapci sa hrajú na lásku, pre ktorú nie sú zrelí, pretože chcú sex. Dievčatá sa hrajú na sex, pre ktorý nie sú zrelé, pretože hľadajú lásku…” vybrané z knihy- T. Rehák: Sex: šľahačka na torte

–*–

zaujímavý článok: Farár Maroš Kuffa: Ukážte mi jednu šťastnú prostitútku!

aj v mp3 na tomto webe: prednášky

DESATORO ( Spytovanie svedomia ): 

6. prikázanie: Nezosmilníš ! (Ex 20, 14)

Budeš milovať tak, aby ľudia nachádzali u teba istotu a bezpečnosť. Máš možnosť milovať celého človeka, a nie len časť z neho. Máš zodpovednosť dokázať harmóniu svojej lásky slovami a skutkami. Máš šancu nenechávať si svoju lásku pre seba, ale darovať ju ďalej.

Pohlavný pud bol pôvodne pod kontrolou rozumu. Po dedičnom hriechu je však človek  niekedy hnaný týmto pudom k činom, ktoré nie sú rozumné, ba môžu byť až zvrátené . Zneužíva ho a  tak škodí jednotlivcovi aj spoločnosti. Mravná zachovalosť v tejto oblasti sa nazýva čistotou.

Hriechy v tejto oblasti nazývame hriechmi proti čistote –  nečisté myšlienky, túžby, slová, nečisté skutky a pod. Pohlavný pud nie je u každého rovnako silný. Niekto má v tejto oblasti viac problémov, niekto menej. Každý však môže viesť čistý život až do smrti, ak sa  dokáže ovládať.

( S pohlavným pudom je to podobne ako s rádioaktivitou prvku.  Rozpadne sa jeden atóm. V dôsledku toho sa však rozpadnú ďalšie dva.  Potom ale 4, 16, 32, a  rýchlo to rastie. Ak sa včas neurobia radikálne opatrenia, v krátkom čase dôjde k atómovému výbuchu. Tu ide o životy všetkých, čo sú navôkol. Aj s pohlavným pudom je to podobne. Jeden nečistý pohľad na nevhodne oblečené ľudské telo, potom druhý dlhší …  )

Nemyslel som nečisto? Neunáral som sa v týchto myšlienkách? Nepohoršujem iných nevhodným obliekaním alebo rečami? Nepozeral som nečisté časopisy, filmy? Nerobil som nečisté skutky sám so sebou ( sebaukájanie ) ? Odkladám nepríjemnú prácu, štúdium? Nechávam sa ovládať’ svojimi citmi, pudmi alebo sexuálnymi žiadosťami? Som voči osobám opačného pohlavia úctivý a disciplinovaný? Vážim si každé dievča/chlapca? Alebo flirtu­jem a hrám sa so srdcom druhého? Nerobím zo svojho priateľky/a predmet svojho sebectva? Vyhýbam sa myšlienkam, predstavám, čítaniam, filmom, televíznym programom, ktoré by ma mohli viest’ k pádu?

 Už nemôžem ďalej. Hanbím sa. Sklamal som. Ty ma miluješ- a ja som na teba zabudol Tvoja láska mi pôsobí bolesť; Nepozeraj sa na mňa, som poškvrnený, ležím na zemi, nemám už síl Trikrát som volal k Pánovi… Prosil som ho, aby ma toho zbavil, ale on povedal: “Netreba ti nič viac, iba prísľub mojej lásky. Sila sa prejavuje v slabosti… Preto prijímaj každú slabosť, lebo práve keď som slabý, vtedy som silný’. ” (2 Kor 12,10) Ty ma miluješ. Tvoje láska je bez hraníc. Odpusť mi.

9. prikázanie: Nepožiadaš manželku blížneho svojho ! (Dt 22, 30)

 Nebudeš chcieť to, čo je majetkom druhého. Máš možnosť priať druhému to, čo má: krásny deň, pekný byt, dobré auto, dosť peňazí. Máš mu pomáhať, aby svoj majetok používal pre ľudí, a nie proti nim. Máš šancu dosiahnuť svojimi prostried­kami to najlepšie: tíšiť vo svete hlad každého druhu.

 Príliš si zakladám na blahobyte? Nerozhadzujem peniaze? Moje výdavky za sladkosti, zábavu, oblečenie sú primerané? Študujem pravidelne a svedomito? Vyrušujem a rozčuľujem svojich učiteľov? Učím sa len preto, že musím, alebo aj kvôli sebe? Nie som lakomý? Používam to, čo mám výlučne pre seba? Zostávam kresťanom aj v škole a partii? Zachovával som mieru pri sledovaní televízie, pri počúvaní hudby, pri čítaní alebo ľahkej zábave? Hovorím pričasto o tom, čo som dokázal?

Čo je láska, poznali sme z toho, že Ježiš položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska? (1 Jn 3, l6 – 17)

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes