//
you're reading...

Kráľ kráľov 2013/ 14

3.7 Obchodná dilema (7. a 10. Božie prikázanie)

tesoro

Príhovor z 8. nedele v období “cez rok A” na stiahnutie TU.

“Ak sa hmotné dobrá a peniaze stanú centrom nášho života, zmocnia sa nás a urobia z nás otrokov.” (František)

„Je to dennodenný problém. Koľko sme už videli rozvrátených rodín práve pre otázku peňazí! Brat proti bratovi, otec proti synovi… To, čo prináša postoj naviazanosti na peniaze, je v prvom rade deštrukcia. Keď je človek naviazaný na peniaze, ničí sám seba, ničí rodinu! Peniaze deštruujú! Je to ich výsledok, či nie? Pripútavajú si ťa. Peniaze slúžia na konanie toľkých dobrých vecí, toľkých diel pre rozvoj ľudstva, no keď sa na ne tvoje srdce naviaže, vtedy ťa ničia.“ (František)

„To, čo má škodlivé následky, je chamtivosť v mojom vzťahu k peniazom. Mať viac, mať viac, mať viac… Toto ťa privádza k idolatrii a ničí ti vzťahy s druhými! Nie samotné peniaze, ale postoj, ktorý sa nazýva žiadostivosť. Z tejto žiadostivosti sa stávaš chorým, pretože ťa núti na všetko pozerať iba z hľadiska peňazí. To ťa ničí a robí chorým.” (František)

“Ak sa veci, peniaze, svetské záujmy, stávajú stredobodom života, zmocňujú sa nás, vlastnia nás a my strácame našu samotnú ľudskú totožnosť.” (František)

„Akú hodnotu má človek a na čom je založená táto jeho hodnota? Zdravie je určite dôležitou hodnotou, ale nedeterminuje hodnotu človeka. Zdravie samo o sebe rovnako nie je zárukou šťastia: to sa môže ukázať pravdivé aj v nestálom zdravotnom stave. Plnosť, ktorú v sebe obsahuje každý ľudský život, nie je v rozpore s podmienkou choroby či utrpenia. Preto nedostatok zdravia a postihnutie nie sú nikdy dobrým dôvodom pre vylúčenie alebo ešte horšie, o odstránenie človeka; najzávažnejšou stratou, ktorú starší ľudia znášajú, nie je oslabenie organizmu a zdravotné postihnutie, ktoré s tým môže byť spojené, ale opustenosť, vylúčenie, strata lásky.“ (František)

 

DESATORO ( Spytovanie svedomia ): 

7. prikázanie:  Nepokradneš ! (Ex 20, 15)

 Nevezmeš to, čo ti nepatrí. Nepodvádzaj druhých, aby sa ti lepšie darilo. Máš šancu žiť na tomto svete čestne a zastávať sa tých, ktorí trpia nedostatkom. Máš pomáhať dosiahnuť právo tým ľuďom, ktorým bolo odňaté.

 Týmto prikázaním je zakázané zničiť, poškodiť alebo odcudziť niečo, čo patrí inému, alebo spoločnosti. Stalo sa tak? O čo išlo? O veľkosti hriechu pri krádeži rozhodujú: výška poškodenia a nevôľa poškodeného (ak vec bola pre majiteľa veľmi cenná – napr. spomienka na matku, vzácna kniha, …). Kupovať zbytočnosti je takisto krivdou voči tým, ktorí nemajú potrebné veci, lebo to, čo mám, nepatrí len mne. Nadbytok patrí núdznym a chudobným. Škodu sme vždy povinní nahradiť!

Dobre zaobchádzam so svojimi vecami? Šetrím si ich a viem ich udržiavať? Je mi ťažko rozdávať svoju prácu, svoj čas, svoje vedomosti, majetok, seba samého? Vrátil som načas požičané knihy, platne, časopisy a iné veci, ktoré mi nepatria? Som na svoj majetok príliš naviazaný a háklivý?

 Zverujem sa do Tvojich rúk, rob so mnou, čo chceš Stvoril si ma pre seba čo chceš, aby som robil? Poď so mnou po svojej ceste Chcem byt’ tým, kým ma chceš mat’, a všetkým tým, pre čo ma chceš utvoriť: Nehovorím: “Pôjdem za Tebou, kamkoľvek pôjdeš”, lebo som slabý. Ale chcem ísť’ za Tebou a prosím o silu na tento deň.

10. prikázanie : Nepožiadaš majetok blížneho svojho ani ničoho, čo jeho je!

 Nebudeš závidieť svojmu nadanému spolužiakovi, svojmu susedovi, úspešnejšiemu kolegovi. Máš možnosť stať sa dob­rým partnerom svojich blížnych, a nemyslieť pri tom úzkostlivo sám na seba. Môžeš sa bez závisti tešiť z úspechu druhého, a tak rozmnožovať radosť. Si zodpovedný poznať svoje nadanie a využívať ho pre druhých.

Mám čas pre druhých? Starám sa o ich ťažkosti? Odmietam ľahkomyseľne prosiaceho? – Robím rád druhým radosť? Zmýšľam o dru­hých dobre? Márnim svoj čas zbytočnosťami? Dbám o svoje telo a jeho čistotu, čo je prejavom lásky voči sebe i druhým? Závidím druhým ich postavenie a úspechy? Som ochotný odpúšťať a ospravedlniť sa druhým za svoje chyby? Som namyslený, tvrdohlavý, pokrytecký, prudký, prchký, nevrlý, mrzutý? Dokážem uznať druhého? Viem prijať’ mienku iného? Som pri športe bezohľadný a málo kamarátsky?

 Bože, Ty nie si vplyvná osobnosť z vyšších kruhov; ani počítač, ktorý kdesi vo výpočtovom stredisku nad oblakmi spracúva neškodné hriechy. Ty si odpúšťajúca láska. Keď pre Teba nemám čas, aby som Ťa miloval, keď nemám čas pre ľudí, potom bolo všetko náhlenie nadarmo. Všetok čas je Tvoj čas. Ty vieš, aké je moje srdce, Ty vieš, či Ťa milujem. Nech radosť môjho srdca je radosťou z tvojej lásky. Chcel by som zmýšľať ako Ty. Zľutuj sa nado mnou a zmocni sa ma – môjho srdca, všetkých mojich síl, aby som žil pre Teba.

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes