//
you're reading...

Duch svätý

3. OVOCIE Ducha Svätého

ascension-fano-13Ovocím Ducha sú dokonalosti, ktoré v nás Duch Svätý utvára ako prvotiny večnej slávy. Tradícia Cirkvi ich vymenúva dvanásť: „láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota“ (Gal 5,22-23). (Katechizmus 1832)

Rozmanitosť hriechov je veľká. Sväté písmo uvádza viaceré zoznamy hriechov. List Galaťanom stavia skutky tela proti ovociu Ducha: „A skutky tela sú zjavné; je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia také veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo“ (Gal 5,19-21). (Katechizmus 1852)

Príhovor zo 7. veľkonočnej nedele „v roku A“ na stiahnutie TU.

„Ovocím Ducha svätého je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota.

Podľa ovocia Ducha svätého može svet pozorovať, čo sa stane s človekom, ktorý sa bezvýhradne odovzdá Bohu, nechá sa ním viesť a formovať. Ovocie Ducha svätého ukazuje , že Boh zohráva v živote kresťana naozaj dôležitú úlohu.

Čerpajte svoju silu jednoducho zo svojej radosti z Ježiša. Budťe šťastní a plní pokoja. Prijmite všetko, čo vám dáva. A dávajte, čokoľvek od vás berie, a to a veľkým úsmevom.“ Bl. Matka Tereza

TU je možnosť vypočuť si aj staršie kázne venované OVOCIU Ducha Svätého. A to každému zvlášť.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

  • "Boh narodením Panny Marie nám znovu povedal svoje ANO ešte pred tým ako ho vyslovila Ona." On v nás uveril skôr, ako my jemu. Ďakujeme :)

5o4u.com od roku 2013:

  • Návštev celkom: 8 168 305
  • Celkom návštevníkov: 397 772