//
you're reading...

CD 9 (Želiv 2014/15)

3. Pán s vámi – v Božím těle (CZ,18:49)*****

44f92f95fe055be0223b37a12a543957Promluvu z 4. neděle velikonoční ( Neděle Dobrého pastýře) ONLINE a KE STAŽENÍ ZDE!

KKC  1373

„Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici
a přimlouvá se za nás!“ (Řím 8,34). Je ve své církvi přítomen mnoha způsoby: ve svém slově, v modlitbě církve, tam, „kde jsou dva nebo tři shromážděni“ v jeho „jménu“ (Mt 18,20), v chudých, nemocných, ve vězních, ve svátostech, jejichž je původcem, v mešní oběti a v osobě služebníka. Ale „zejména pod eucharistickými způsobami“.

KKC 1374

Způsob Kristovy přítomnosti pod eucharistickými způsobami je jedinečný. Díky němu stojí Eucharistie nad všemi svátostmi a je „jakýmsi vyvrcholením duchovního života a cílem, k němuž směřují všechny svátosti“. V Nejsvětější svátosti oltářní je „obsaženo opravdu, skutečně a podstatně tělo a krev našeho Pána Ježíše Krista, s duší a božstvím, a tedy naprosto celý Kristus“. „Tato přítomnost se nazývá ‘skutečná’, ne výlučně, jako by ostatní nebyly ‘skutečné’, ale je to přítomnost vynikající, protože je podstatná, tj. že tímto způsobem je přítomen Kristus, Bůh a člověk, naprosto celý.“

KKC 1377

Kristova eucharistická přítomnost začíná ve chvíli proměňování a trvá, dokud existují eucharistické způsoby. Kristus je celý a celistvý přítomen v každé způsobě a v každé její části: proto lámání chleba nerozděluje Krista.

KKC 1381

‘Nelze vnímat smysly, že je v této svátosti přítomno pravé tělo a pravá krev Krista’ — říká svatý Tomáš — ‘nýbrž pouze vírou, která se opírá o Boží autoritu’. Proto v komentáři k úryvku ze sv. Lukáše 22,19: ‘To je mé tělo, které se za vás vydává’, říká sv. Cyril: ‘Nepochybuj, zda je to pravda, ale spíše s vírou přijmi slova Spasitele: on nelže, protože on sám je pravda.’“

Facebooktwittergoogle_plusmail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

    5o4u.com od roku 2013:

    • Návštev celkom: 5 088 481
    • Celkom návštevníkov: 310 042