//
you're reading...

CD 9 (Želiv 2014/15)

3 prášky na uklidnění (CZ,17:09)*****

8349_750Promluva na 12. neděli v mezidobí ONLIE a KE STAŽENÍ ZDE!

“Cesta za tímto posláním není výlet. A Ježíš své učedníky varuje: „Potká vás pronásledování“. Povzbuzuje je takto : „Proto se jich (lidí) nebojte: Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle (…) A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou.“ (v. 26-28) Ježíšovo vyslání šířit víru nezaručuje jeho učedníkům úspěch a podobně je nechrání ani před ztroskotáním a utrpením. Musejí počítat jak s možností odmítnutí, tak s možností pronásledování. Může nás to trochu děsit, ale je to pravda.

Učedník je povolán k připodobňování svého života Kristu, který byl pronásledován lidmi, dostalo se mu odmítnutí, osamocení a smrti na kříži. Poklidné křesťanské poslání neexistuje. Nesnáze a zkoušky jsou součástí evangelizačního díla a my jsme povoláni k tomu, abychom v nich nacházali příležitost k ověření autentičnosti své víry a svého vztahu k Ježíši. Musíme tyto nesnáze považovat za možnost, která nás uschopňuje být misionáři ještě více a růst v důvěře k Bohu, našemu Otci, který své děti neopouští, když přijde bouře. Navzdory nesnadnosti křesťanského svědectví ve světě, nejsme nikdy zapomenuti. Vždy nás doprovází Otcova láskyplná starostlivost. Proto v dnešním evangeliu Ježíš hned třikrát ujišťuje učedníky slovy: „Nebojte se!“

Uprostřed toho všeho nám však Pán nepřestává říkat, stejně jako učedníkům své doby: „Nebojte se!“ Nezapomínejme na tato slova: vždy, když přijde zkouška, pronásledování, něco, co nám působí utrpení, poslouchejme Ježíšův hlas v srdci, který říká: „Nemějte strach! Neměj strach, já jsem s tebou!“ (Papež František)

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes