//
you're reading...

AdventB14

3. “Radujte sa” na drobné

7238_700

Friedlich Schiller píše v básni Óde na radosť o radosti ako o božskom princípe, božskej iskre, považuje ju za “dcéru z raja”, ktorá všetko oživuje a spája ľudí – Schiller píše, že skrze radosť “sa stanú všetci ľudia bratmi”.

Ideu básne vyjadrujúcej Schillerovu idealistickú víziu o bratstve celého ľudstva zdieľal aj Ludwig van Beethoven a vo svojej poslednej, 9. symfónii pretavil “Ódu na radosť” na veľkolepý záver tejto symfónie, v „evanjelium lásky, radosti a viery“.

Príhovor z 3. adventnej nedele v roku B na stiahnutie TU.

Pápež František: Radosť kresťana ako dar od Pána

Kresťan je svedkom pravej radosti, ktorú dáva Ježiš, – uviedol pápež František v homílii počas rannej svätej omše v Dome sv. Marty v piatok 10. mája. V nej sa zameral na radostný postoj učeníkov medzi Nanebovstúpením a Turícami. Poukázal tak na radosť kresťana, ktorá nie je radosťou pochádzajúcou z náhodných dôvodov, ale darom od Pána, ktorý nás napĺňa vo vnútri. Ako pápež František povedal, kresťan je svedkom pravej radosti, ktorú dáva Ježiš: „Kresťan je muž a žena radosti. Toto nás učí Ježiš, učí nás to Cirkev, v tomto čase osobitným spôsobom. Čo znamená táto radosť? Je to veselosť? Nie: to nie je to isté. Veselosť je ale dobrá, však? Zabávať sa je dobré. Ale radosť predstavuje viac, je to čosi iné. Je to niečo, čo nepochádza z náhodných dôvodov, z chvíľkových okamihov: je to čosi oveľa hlbšie. Je to dar. Radosť, ak ju chceme žiť v každom okamihu, sa nakoniec mení na ľahkosť, povrchnosť a uvádza nás do stavu nedostatku kresťanskej múdrosti, robí nás tak trochu obmedzenými a naivnými, nie je tak? Všetko je radosť… ale nie, nie je to tak. Radosť je niečo iné. Radosť je dar od Pána. Napĺňa nás vo vnútri. Je to ako pomazanie Ducha. A táto radosť spočíva v istote, že Ježiš je s nami a s Otcom.“

Radostný človek je človekom istým. Ale ako pápež dodáva, ak chce mať človek túto radosť iba pre seba, „nakoniec ochorie“. „Naša tvár nebude vyjadrovať veľkú radosť, ale skôr nostalgiu, melanchóliu, ktorá nie je zdravá“: „Niekedy majú takýto melancholickí kresťania tvár ako papriky naložené v octe, ako keby žiarlili na tých, ktorí majú krásny život. Radosť nemožno zastaviť: musí napredovať. Radosť je pútnická cnosť. (…) Modliť sa, ohlasovať Ježiša, radosť, predlžuje a rozširuje cestu.“
Radosť je pútnička, radosť je darom, opakuje Svätý Otec: „Kresťan je veľkodušný: nemôže byť úzkostlivý, je veľkodušný! A práve veľkodušnosť je takpovediac cnosťou dýchania, je cnosťou neustáleho napredovania – napredovania s duchom plným Ducha Svätého. O jednu milosť nám treba prosiť Pána – o radosť. A zvláštnym spôsobom práve v týchto dňoch, pretože Cirkev nás teraz pozýva, aby sme si žiadali radosť, ale aj túžbu: túžba je to, čo pomáha životu kresťana napredovať. O čo väčšia je tvoja túžba, o to väčšia bude tvoja radosť. Kresťania sú muži a ženy túžby: na ceste života treba stále viac túžiť. Poprosme Pána a o túto milosť, o tento dar Ducha – o kresťanskú radosť. Radosť, ktorá je vzdialená smútku, ale vzdialená aj chvíľkovému potešeniu… to je iná vec. Je to milosť, o ktorú treba prosiť.“  – rv-

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

A ještě ftípek :)

„Zuzko, zlatíčko, podej tátovi noviny, prosím.“
„Ach tati, ty jsi neskutečně staromódní. Jaképak noviny, když existují smartphony, notebooky, iPady,… Kdo dnes potřebuje noviny?“
„Dobrá, tak mi podej třeba iPad,…“
Moucha se nikdy nedozvěděla, jak draho vyšel její pohřeb na kuchyňském stole…

5o4u.com od roku 2013:

  • 11
  • 10 852 997
  • 506 783