//
you're reading...

CD 9 (Želiv 2014/15)

4. Heřmánkový čaj… nebo skusit jinou cestu (CZ,11:14)*****

4577

Promluvu ze Slavnosti Zjevení Páně ONLINE a KE STAŽENÍ ZDE.

Zmlátená žena u doktora: „Pán doktor, manžel je strašne dobrý, len raz za štrnásť dní si vyrazí s kamarátmi na pivo a zakaždým, keď sa vráti opitý, tak ma šialene zmláti.“ Doktor: „Naozaj vás zakaždým zbije?“ Žena: „Naozaj zakaždým.“ Doktor: „Fajn, predpíšem vám harmančekový čaj akonáhle manžel chytí za kľučku, začnite ho kloktať.“ Po štrnástich dňoch: „Pán doktor, harmanček naozaj zaberá, kloktala som manžel si ma ani nevšimol.“ Doktor na to: „Ja som tušil, že bude stačiť držať pusu“.

***

Pastieri i mudrci nás učia, že ku stretnutiu s Ježišom je nevyhnutné vedieť pozdvihnúť zrak k nebu, nebyť uzavretí do seba samých, do vlastného egoizmu, ale mať srdce a myseľ otvorené pre Boží horizont, ktorý nás vždy prekvapuje, vedieť prijímať jeho posolstvá a odpovedať na ne bez otáľania a s veľkodušnosťou.

Mudrci, vraví evanjelium, «ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali» (Mt 2,10). Aj pre nás predstavuje veľkú útechu vidieť hviezdu, totiž cítiť, že sme vedení a nie ponechaní napospas osudu. Tou hviezdou je Evanjelium, Pánovo slovo, tak ako hovorí žalm: «Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch» (Ž 119,105). Toto svetlo nás vedie ku Kristovi. Bez načúvania Evanjeliu sa s ním nemožno stretnúť!

Vskutku, nasledujúc hviezdu mudrci dosiahli až miesto, kde sa nachádzal Ježiš. A tu «uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu» (Mt 2,11). Skúsenosť mudrcov nás vystríha neuspokojiť sa s priemernosťou, so živorením, ale hľadať zmysel vecí, vášnivo skúmať veľké tajomstvo života. A učí nás, aby sme sa nepohoršovali nad nepatrnosťou a chudobou, ale spoznali veľkosť v pokore a vedeli pred ňou pokľaknúť.

Nech nám Panna Mária, ktorá prijala mudrcov v Betleheme, pomôže pozdvihnúť zrak od nás samých, a nechať sa viesť hviezdou Evanjelia, aby sme sa stretli s Ježišom, a vedeli sa umenšiť, aby sme sa mu poklonili. Tak budeme môcť priniesť ostatným lúč jeho svetla a podeliť sa s nimi o radosť z cesty.

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes