//
you're reading...

CD 9 (Želiv 2014/15)

(Mariina) důvera jako jistota, blízkost a radost (CZ,16:37)*****

8424_750Promluvo o Pouti k Narození Panny Marie ONLINE a KE STAŽENÍ ZDE!

 

Detektívka v továrni*
… v továrni prehliadali tašky robotníkom, ktorí odchádzali domov. Jeden z nich každý deň viezol na vozíku plno odpadkov. Keď sa to opakovalo a strážnik vo vozíku nikdy nič nenašiel, nahnevaný povedal: „Počuj, ja viem, že určite niečo berieš. Každý deň kontrolujem odpadky v tvojom vozíku, ale nikdy som nenašiel nič, čo by sa oplatilo ukradnúť. Už som z toho blázon. Povedz mi, ako to robíš a ja ti sľubujem, že nepodám na teba nijaké hlásenie.“ Mužíček pokrčil plecami a povedal: „Je to jednoduché. Ja kradnem vozíky.“
Poučenie: „Hľadáme odmenu a úspech, ktorý by dal nášmu životu zmysel, ako ten strážnik, ktorý márne hľadal hodnoty v odpadkoch vozíka. Zabúdame na to, že ak sme sa naučili žiť, sám život nám bude odmenou. A život je všetko, čo máme.“

V evangeliu se četl Ježíšův rodokmen (srov. Mt 1,1-7), což není pouhý jmenný seznam, nýbrž živá historie, dějiny lidu, s nímž kráčel Bůh, jenž se stal jedním z nás a zvěstoval nám, že v jeho krvi proudí dějiny spravedlivých i hříšníků a že naše spása není sterilizovaná, laboratorní, nýbrž konkrétní; je ze života na cestě. Tento dlouhý seznam nám říká, že jsme malou částí velkých dějin,…

A uprostřed toho všeho Ježíš, Maria a Josef. Maria svým velkodušným přitakáním umožnila Bohu, aby na sebe tyto dějiny vzal. Josef, spravedlivý muž, nedovolil, aby jej pýcha, vášně a horlivost vyvrhly z tohoto světla. Ze způsobu podání se dozvídáme o tom, co se stalo Marii, ještě před Josefem. Jeho rozhodnutí vyjevuje lidské kvality ještě předtím než mu přijde na pomoc anděl, aby mu dal pochopit vše, co se kolem stalo. Ušlechtilost jeho srdce umožňuje, aby podrobil lásce všechno, co se naučil ze Zákona; a dnes, v tomto světě, kdy je psychologické, verbální i fyzické násilí páchané na ženě evidentní, se Josef prezentuje jako postava uctivého, delikátního muže, který, ač nemá všechny informace, rozhoduje se pro dobré jméno, důstojnost a život Marie. A ve své pochybnosti o tom, jak nejlépe si počínat, mu Bůh osvícením jeho úsudku pomáhá volit.

Tento lid Kolumbie je Božím lidem; také tady můžeme mít rodokmeny plné příběhů, z nichž mnohé jsou tvořeny láskou a světlem; jiné svárlivostí, urážkami a také smrtí… Kolik z vás by mohlo vyprávět o zkušenostech exilu a zklamání! Kolik žen šlo mlčky a osamoceně dál, a kolik dobrých mužů se snažilo odložit zášť a nevraživost v touze spojit spravedlnost a dobro! Jak nechat vstoupit světlo? Jaké jsou cesty smíření? Skrze přitakání celým dějinám jako Maria, a nikoli jen jejich části. Odložením vášní a pýchy jako Josef. A jako Ježíš Kristus vzetím na sebe, přijetím a osvojením si těchto dějin, protože tady jsme všichni Kolumbijci, tady je to, co jsme… a co s námi může učinit Bůh, pokud přitakáme pravdě, dobru a smíření. A to je možné jedině, naplníme-li světlem evangelia svoje příběhy hříchu, násilí a sváru.

Evangelium, které jsme slyšeli, končí zmínkou o Ježíši, kterého nazývá Emanuel, tj. Bůh s námi. A jako Matouš začíná, tak své evangelium i končí: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa“ (28,20). Ježíš je Emanuel, který se rodí, a Emanuel, který nás denně provází, je Bohem-s-námi, který se rodí, a Bohem-s-námi, který jde s námi až do konce světa.” Papež František

 

VTIP: Mojžiš, Ježiš a chlap v károvanom saku hrajú golf. Mojžiš si položí
loptičku a odpáli. Loptička spadne do vody. Voda sa rozostúpi, Mojžiš
odpáli a loptička spadne do jamky. Ježiš obstojí takisto. Na rade je
chlap
v károvanom saku. Odpáli, loptička spadne do vody. Z vody vyskoči ryba s
loptičkou v papuli. Chytí ju orol a odnesie ju nad jamku. Ryba pustí
loptičku a tá spadne do jamky. A Ježiš hovorí:- Otec, ideme hrať, alebo
sa ideš predvádzať?

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes