//
you're reading...

CD 6 (KN 2013/2014)

4. Byť “JEHO”

03 entra en mi noche ttt“Cirkev všetkým ponúka možnosť kráčať po ceste svätosti, ktorá je cestou kresťana.

,Čo môžem urobiť ja, slabý, krehký, hriešnik?´ Boh ti odpovedá: neboj sa svätosti, nemaj strach mieriť k výšinám, nechať sa milovať a očistiť Bohom, neboj sa dovoliť Duchu Svätému, aby ťa viedol. Nechajme sa „nakaziť“ Božou svätosťou. Ku svätosti je povolaný každý kresťan (porov. Lumen gentium, 39-42). Svätosť nespočíva predovšetkým v konaní mimoriadnych vecí, ale v tom, že necháme pôsobiť Boha”                                 pápež František

Príhovor z 29. nedele v období cez rok, misijnej nedele na stiahnutie TU.

„Prvé Božie gesto, zjavené a uskutočnené v Kristovi, je vyvolenie veriacich, ovocie slobodnej a nezištnej Božej iniciatívy. Otec si nás vyberá predovšetkým preto, aby sme kráčali „svätí a nepoškvrnení v láske“, a potom nás predurčuje stať sa jeho synmi. Obsahom tohto povolania je „svätosť“, ktorá je účasťou na transcendentnej čistote božského bytia a na intímnej podstate „lásky“, lebo „Boh je láska“ (1Jn 4,8.16).          Benedikt XVI.

SMS-ky o svätosti: 1. Čo je podľa teba svätosť? 2. Chceš byť svätým? 3. Čo preto robíš?

1. Svätosť? Životný štýl, ktorý je špecifický a jedinečný pre každého človeka. Cesta, ktorou kráčame s upretým zrakom na jediný cieľ – NEBO. 2. Toto rozhodnutie som urobil asi pred tromi rokmi a odpoveď je, že áno, len si to musím stále pripomínať. 3. Snažím sa rozmýšľať a hlavne konať inak ako prezentuje tento svet. No samozrejme podľa vzoru don Bosca staviam na plnení si svojich povinností a zodpovednom prístupe k životu. Kajo, 18 r.

1. Úplne najviac najväčšia, dokonalá podoba človeka na Ježiša. 2. Môžem, musím, chcem. 3. Snažím sa stále napredovať na ceste ku svätosti plnením si povinností, byť radostným a dôverovaním Bohu. Paľo, 17 r.

1. Svätosť je snaha o dokonalosť a priblíženie sa k „Najdokonalejšiemu“ 2. Áno, hoci je to celoživotná a neraz veľmi ťažká cesta; 3. Snažím sa prežiť prítomnú chvíľu najlepšie ako viem s otvoreným a úprimným hľadaním Božej vôle. Eva, 26 r.

1. Rozhodnutie žiť tak, aby som sa dostal do neba. 2, 3. Rozhodol som sa, že budem svätý a snažím sa to rozhodnutie napĺňať v každom dni. Vlado, 19 r.

1. Byť slnkom na tomto svete. 2. Áno. Podľa vzoru môjho patróna Dominika. Môžem, musím, chcem. 3. Snažím sa byť slnkom v tmavých miestach sveta a tiež byť v neustálom kontakte s Bohom. Dominik, 18 r.

1. Podľa mňa svätosť je snažiť sa žiť podľa Božieho hlasu vo mne. Je to- nikdy nepovedať dosť, aj keď padnem. Je to dar, ktorý môžem prijať od Pána skrze jeho Ducha. Svätý nie je ten, kto je v nebi. Svätým môžem byť už aj tu na zemi. Snažím sa nepozerať len na seba. Snažím sa byť trpezlivá, i keď mi to veľmi nejde. Snažím sa modliť tak, aby som aj Bohu nechala priestor. Ešte veľmi túžim pozerať sa na seba a na iných Božími očami a nie mojimi, obmedzenými, posudzujúcimi, nečistými,…; 2. Áno, chcem byť svätá!; 3. Snažím sa mať osobný vzťah s Bohom, snažím sa posilňovať Ježišom v Eucharistii, čo najčastejšie. Keď padnem snažím sa čo najskôr vstať, i keď mám s tým problém- učím sa prijať pravdu o sebe, že som hriešna a nebyť hrdá. Katka, 19 r.

 

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes