//
you're reading...

- DUCHOVNÝ ŽIVOT

4 NOVÉny k Duchu Svätému

vdacnost, nadejV. Kodet: Novéna k Duchu Svätému:

Rok 1998 byl v rámci přípravy na oslavu Velkého jubilea vtělení „zvláštním způsobem věnován Duchu Svatému a jeho posvěcující přítomnosti uprostřed společenství Kristových učedníků“. (TMA 44) Tato skutečnost dala podnět také ke vzniku této svatodušní novény.

Novéna může sloužit jako inspirace k osobní i spolčené modlitbě, zvláště před slavností Seslání Ducha svatého, dále před biřmováním, v rámci duchovní obnovy či před důležitými životními rozhodnutími.

Každý den novény má tři stěžejní části.

1. Četba Božího slova.

2. Rozjímání, ke kterému může posloužit předložené zamyšlení.

3. Modlitba, do které je každý den nabídnuto uvedení. viac TU.

 

George E. Schulhoff: Deviatnik k Duchu Svätému

 Nik ťa nemôže milovať viac ako Boh Duch Svätý. Ako človek dávaš a prijímaš len prirodzenú lásku. Božia láska je nadprirodzená. Jeho láska k tebe je neobmedzená.

Stvoril Ťa. Takého, aký si – takú, aká si. Tak, ako ťa chcel mať. Chce, aby si Ho poznal-a. Chce, aby si bol-a šťastný-á a radoval sa z tohto sveta a života, ktorý ti dal.

Svojimi darmi ti dáva všetko, čo potrebuješ na to, aby si to dosiahol- dosiahla. Chce ti dať neobmedzenú múdrosť, poznanie a Chápanie. Chce ti radiť a dať ti silu. Chce ti to uľahčiť, aby si bol-a blízko a intímne pri Ňom cez Jeho dar tebe – dar nábožnosti. Chce v tebe vytvoriť lásku k Nemu, ktorá uspokojí každú našu potrebu a túžbu.

Keď Ježiš žil na zemi so svojimi učeníkmi, boli uzrozumení s tým, že sa majú všetkého vzdať, aby Ho mohli nasledovať, len aby boli blízko Neho. S Ním boli v bezpečí a ak potrebovali nejakú radu, vedeli, že im môže dať odpoveď. Učeníci nikdy nezakúsili ani nepočuli o takom zdroji útechy a múdrosti na zemi. Preto, keď nastal čas Jeho odchodu, boli veľmi rozľútostení. Uistil ich, že im pošle Ducha, Utešiteľa, aby bol s nimi a so všetkými Jeho nasledovníkmi.

Keď Ježiš žil ako človek, mohli sa Ho dotýkať, vidieť a poznať Ho toľko, koľko je len ľudsky možné. Zoslaním svojho Ducha môže byť prítomný v Duchu vo všetkých a po všetky časy.

Duch Svätý hovorí k tebe v tvojich myšlienkach. Pobáda ťa alebo hovorí k tebe v tvojom jazyku, používa tvoju gramatiku a slová, ktoré sú ti známe a denne ich používaš. Tieto myšlienky alebo vnuknutia, ktoré prichádzajú od Ducha Svätého, sú také prirodzené, že ak nie si citlivý na Jeho vnuknutia, môžeš ich ľahko ignorovať alebo nerozpoznať ako dôležité.

Počas týchto deviatich dní uvažovania o Duchu Svätom sa budeš modliť, rozjímať, hĺbať, sústreďovať, premýšľať, používať svoju predstavivosť a počúvať.

Autor vykonával túto pobožnosť od piateho roku svojho života do dnešného dňa (vyše 76 rokov). Túto úctu vysvetlil množstvu iných ľudí, ktorí od neho prijali informácie. Mnohí použili túto úctu vo vlastnom živote a nechápu, že sa o nej neučí vo väčšom rozsahu.

Tí, ktorých osobne zaučil, bili schopní prijať úctu k Duchu Svätému v priebehu niekoľkých týždňov, mesiacov alebo rokov a dokonca vo svojich vnútorných zážitkoch prežili ešte viac ako on.

Každý deň si v mysli premieľajte uvedenú myšlienku tak dlho, ako len môžete. Viackrát za deň si čítajte myšlienky dňa uvedené v deviatniku. Vždy, keď vám niečo napadne, zastavte sa a uvažujte nad tým. Preskúmajte myšlienku dopodrobna skôr, ako budete pokračovať. Vaším cieľom nech je počúvať svoje myšlienky, nie prebehnúť nimi. Predstavte si, že nejestvuje niečo také, ako je čas… Nečítajte si myšlienky ďalšieho dňa v úsilí získať nové informácie a myšlienky, aby ste vyplnili čas a prázdne chvíle, ktoré budete mať. Presne toto zabíja rozjímanie. Príliš veľa informácií. Pamätajte si, nesnažte sa nájsť myšlienky a odpovede v tých istých zdrojoch, na ktoré ste zvyknutí, ako napríklad čítanie. Snažte sa počúvať nové myšlienky z odlišného prameňa. To nebudú informácie, to bude poznanie. Duch Svätý bude vkladať slová do vašich myšlienok. viac TU…

 

Kongregácia milosrdných sestier: Novéna k Duchu Svätému

MODLITBA

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

ÚVAHA

PROSBY

MODLITBA RUŽENCA (podľa ľubovôle)

VZÝVANIA (podľa ľubovôle)

ZÁVER

MODLITBA viac TU.

 

J. Railich: Novéna – prosby o Ducha svatého

(texty jsou vzaty z hodiny čtení – 1.čtení a ze mše sv. – evangelium a žalm)

Pro novénu je dobré, aby se společenství scházelo, buď k modlitbě nebo na mši svaté (po ní může následovat spontánní chvíle chval, proseb a přímluv).

víc ZDE.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

  • "Boh narodením Panny Marie nám znovu povedal svoje ANO ešte pred tým ako ho vyslovila Ona." On v nás uveril skôr, ako my jemu. Ďakujeme :)

5o4u.com od roku 2013:

  • Návštev celkom: 8 159 249
  • Celkom návštevníkov: 397 624