//
you're reading...

CD 9 (Želiv 2014/15)

4. Zaujmout postoj (evangelia)

7260“Běda, kdybych nehlásal evangelium.” To je apoštolovo pevné a trvalé přesvědčení. Přesto se musí bránit nejednomu nařčení, která přicházejí z obcí, které založil. “Namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře.

24 Od Židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné,
25 třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. 26 Častokrát jsem byl na cestách – v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, 27 v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu.” (2Kor,11)

Príhovor z 5 nedele v roku B na stiahnutie TU – 4. krok: Robiť ťažké veci, ktoré idú proti prúdu. (Inšpirované knihou Robiť ťažké veci)

Děkuji vám za vaši návštěvu. Váš Otec biskup před chvílí řekl, že můj příchod je velkým gestem. Já jsem ale přišel zcela egoisticky – jsem totiž s vámi rád. Jsem rád s mladými lidmi, protože máte ve svém srdci příslib naděje, jste nositeli naděje. Žijete sice v přítomnosti, ale díváte se do budoucnosti a jste jejími tvůrci, jste jejími řemeslníky. (…) Když slyším – Otče, jaké jsou to dnes zlé časy, nedá se proti tomu nic dělat – odpovídám: Jak to, že se nedá nic dělat? Ale když slyším, jak si mladý člověk stěžuje – Časy jsou zlé, Otče, co proti tomu zmůžeme – tak ho rovnou pošlu na psychiatrii. Nemůžu pochopit, že mladý člověk nechce udělat něco velkého, vsadit na velké ideály budoucnosti. Potom uskuteční to, co může, ale ta sázka na krásné a velké věci tu musí být! Jste tvůrci budoucnosti, protože v sobě máte tři touhy: touhu po kráse. Krása se vám líbí – když muzicírujete, hrajete divadlo, malujete obrazy, hledáte v tom krásu. Jste hledači krásy. To je první bod. Za druhé, jste proroky dobroty. Dobrota vás těší, líbí se vám být dobří. A tato dobrota je nakažlivá, pomáhá druhým. Třetí touha – žízníte po pravdě a hledáte ji. Řeknete-li: Otče, já mám pravdu, odpovím: Ne, mýlíš se, pravdu nelze mít, pravdu je možné potkat. Je to setkání, nikoliv vlastnictví. Setkání s Pravdou, kterou je Bůh. Toto setkání je však třeba hledat. Tyto tři touhy vašeho srdce musíte nést dále a utvářet budoucnost skrze krásu, dobro a pravdu. K tomu jste dnes zváni. Jestliže jste ale líní nebo smutní – jak nehezké je vidět smutné mladé lidi – krása nebude krásou, dobrota nebude dobrotou a pravda bude jen něco. Myslete na to, abyste vsadili na velký ideál – učinit svět z dobroty, krásy a pravdy. Jste schopni to udělat. Máte moc to učinit. Neuděláte-li to, jen to jen kvůli lenosti. To jsem vám dnes chtěl říci a povzbudit vás, abyste šli dál a halasili. Mladí lidé musí být slyšet. Věkem se to upraví. Ale sny mladého člověka vždy musí působit rozruch. Jděte dál!

Ve vašem životě se budou stále vyskytovat lidé, kteří vás budou odrazovat od vaší cesty. Prosím vás, jděte proti proudu! Buďte odvážní, buďte odvážné! Jít proti proudu! Někdo řekne – ale jen trochu alkoholu, sem tam drogy, a pak se jde dál. Ne! Jděte proti této civilizaci, která nám velmi škodí. Pochopili jste? Jděte proti proudu! Znamená to hlučet a pokračovat v cestě – ale s jinými hodnotami – krásou, dobrotou a pravdou. Chtěl bych vám popřát vše dobré, pěknou práci a radost v srdci – mám rád radostnou mládež. K tomu všemu bych vám chtěl požehnat.” (František )

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes