//
you're reading...

CD 9 (Želiv 2014/15)

5. Sila spolupráce

247bb38c669c72c88e52e5bbe5e4d3dc

Modlíme se správně OTČENÁŠ ?
Neříkej OTČE – když se nechováš jako dítě.
Neříkej NÁŠ – jestli nejsi se svým bližním spojen láskou.
Neříkej JENŽ JSI NA NEBESÍCH – když myslíš jen na věci pozemské.
Neříkej POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ – jestli ho sám znesvěcuješ.
Neříkej PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ – když hledáš hmotné úspěchy.
Neříkej BUĎ VůLE TVÁ – pokud nejsi ochoten zachovat Desatero.
Neříkej CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ – nestaráš-li se o bídu druhých.
Neříkej ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY – jestliže někoho nenávidíš.
Neříkej NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ – máš-li v úmyslu hřešit.
Neříkej ZBAV NÁS ZLÉHO – když proti zlu nebojuješ.
Neříkej AMEN – jestli nemíníš každé slovo Otčenáše upřímně a opravdově.

 

Príhovor zo 6. nedele v období cez rok na stiahnutie TU.  5. krok: Robiť ťažké veci, ktoré sú priveľké na to, aby sme ich robili sami. (Inšpirované knihou Robiť ťažké veci)

 

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes