//
you're reading...

CD 7 (KN 2013/2014)

7. CD: Príhovory 2013/14

CD7

C D     P R Í H O V O R Y     7

 

 

 

 

 

Korunovaný Mesiáš (úvod)

1.1 Pravda
1.2 Cesta
1.2.1 … s Máriou
1.3 Život
1.4 Emanuel
2. Prijať SVETLO (polnočná)
2.1 Prijať (ako Dieťa) …
2.2 odovzdať (ako Štefan)
2.3 Obdarovaní prijatím
2.4 Pozvaní vykročiť
2.5 KReSTan
3.1 Celí prežiarení (úvod do Desatora)
3.2 Poď za mnou! (1.-3. Božie prikázanie)
3.3 Aby ti dobre bolo (4. Božie prikázanie)
3.4. Dávať chuť (8. Božie prikázanie)
3.5 Pohľad, ktorý riadi (6. a 9. Božie prikázanie)
3.6 Pretancujme sa životom (5. Božie prikázanie)
3.7 Obchodná dilema (7. a 10. Božie prikázanie)
3x ďakujem za rodinu

Pôst a Veľká noc
plné stretnutí

2. Stretnutie so Zlým
4. Stretnutie smädných
5. Stretnutie slepých
6. Kameň v ceste
7. Stretnutie s davmi
8. Posledné stretnutie
9. Stretnutie z kríža
10. V novom Svetle
11. Nanovo
12. „Nebojte sa!“
(do každého dňa)
13. Uprostred nás
14. Na ceste (viery)
15. Povolaný Pastierom

 

Facebooktwittergoogle_plusmail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

    5o4u.com od roku 2013:

    • Návštev celkom: 7 426 172
    • Celkom návštevníkov: 376 147