//
you're reading...

- DUCHOVNÝ ŽIVOT

Adorácia: Robiť ťažké veci

Pieseň: Zídení ako rodina

Úvod: Najdrahší Ježišu, ďakujeme za túto chvíľu, počas ktorej môžeme byť tak blízko pri Tebe. Vďaka Ti za tento čas, kedy si môžeme pri Tebe oddýchnuť, načerpať novú silu a najmä sa od Teba učiť. Chceme sa s Tebou zhovárať o našich problémoch, trápeniach, starostiach, ale i radostiach a úspechoch. Chceme sa zamýšľať nad tým, čo od nás očakávaš. Prichádzame pred Teba so svojimi zranenými srdciami, ale Ty nás chceš prijať presne takých, akí sme. Miluješ všetkých rovnakou láskou, nerobíš medzi nami rozdiel, na každého pozeráš očami plnými lásky, dobroty a priateľstva. Pane, pozývame Ťa dnes medzi nás. Príď a vojdi do našich sŕdc, do našich životov…  Chcem Ti odovzdať svoj život. Svoju minulosť so všetkými jej radosťami, ale aj pádmi a zlyhaniami. Chcem Ti odovzdať svoju prítomnosť so všetkým čo prežívam tu a teraz a zveriť Ti aj svoju budúcnosť – to čo nás čaká, to čo máš pre každého z nás pripravené…. Chvíľa ticha

„A buď dobrá(ý)!“, hovorieva mi mamka, keď odchádzam z domu. Byť dobrou.. Čo to vlastne znamená? To čo je dobré, nie je nič extra. Znamená to teda buď priemerom? Nie… Mamka vlastne hovorí: buď dobrým človekom. Aký by mal teda byť dobrý človek? Najlepším príkladom nám je sám Ježiš. Bol tým najlepším človekom, aký kedy žil. Dobrý človek miluje blížneho ako seba samého, zrieka sa najlepších vecí, aby ich mohol prenechať iným, pracuje a netúži po odpočinku, dáva a nečaká odmenu, je pokorný a rozdáva radosť a pokoj, ide do vecí, ktoré by robiť nemusel, púšťa sa do vecí, ktoré sa zdajú byť nedosiahnuteľné, vykračuje zo svojej zóny komfortu a robí veci, ktoré sa možno dnes zdajú byť zbytočné, no svoje ovocie určite prinesú v budúcnosti. Piatimi slovami: dobrý človek robí ťažké veci. Sme takýto? Byť dobrým človekom je naozaj ťažká vec! Možno jedna z najťažších. Vyžaduje si premenu osobnosti. No ak naozaj chceme robiť ťažké veci, musíme túto premenu nevyhnutne podstúpiť.

Ja sa Ťa dnes pýtam: Chceš vykročiť na cestu premeny vlastného ja? Chceš byť dobrým človekom a čoraz viac sa podobať Ježišovi? Alebo chceš navždy ostať tým, kto nič nerobí, a nič nepokazí? Chceš v živote naozaj niečo dosiahnuť? Chceš robiť ťažké veci? Odpovedz si sám vo svojom vnútri… Chvíľa ticha.

Bez ohľadu na to, ako si sa práve rozhodol, mám pre teba dobrú správu! Všetci máme nádej stať sa lepšími! Áno, naozaj všetci… Ako je to možné? Zabúdame na to, že sme len nástrojom v Božích rukách. A On je všemohúci! Môže všetko! Ak si myslíme, že sa dokážeme zmeniť samy, sme na veľkom omyle! To Boh nás môže zmeniť a mení nás! Túži po tom, aby sme sa rozhodli pre dobro. Túži po tom, aby sme využili potenciál, ktorý vložil do každého z nás. Na nás je len rozhodnutie nechať sa premieňať a spolupracovať. Prvý krok býva najťažší. Týmto krokom je rozhodnutie. Často nám v tom bráni strach. No ak dovolíme strachu, aby nám bránil robiť ťažké veci, premeškáme najvzrušujúcejšie dobrodružstvo, ktoré nám život ponúka- poslúchať Boha.  Ak chceme rásť, musíme poraziť strach. Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. Pane, daj nám odvahu a silu prekonať vlastný strach.

Pieseň: Pane prijmi ma

Po rozhodnutí prichádza samotná premena. Ak chceme byť dobrým človekom, musíme odumrieť starému človeku a stať sa novým stvorením. Je to ťažký boj s vlastným egoizmom, pýchou, lenivosťou, závisťou, lakomstvom, boj so závislosťami, charakterovými vlastnosťami, so všetkým, čo nás vzďaľuje od Boha.

 

Pane, už toľko krát som sa pokúšala o zmenu. A stále mám pocit, že moje pokusy boli neúspešné. V čom bola chyba?

V spoliehaní sa na vlastné sily. Myslela som si, že Ty s mojou premenou nemáš nič spoločné. Opak je pravdou. Jedine Tvoja láska môže moje srdce premeniť. Dokážeme to! Ty v spolupráci so mnou… Odovzdávam sa celá do Tvojich rúk… Ježišu tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa svojho srdca… Chvíľa ticha.

Pane, čo ak opäť príde neúspech? Čo ak aj napriek tomu, že si poviem, že všetko nechám v Tvojich rukách, príde sklamanie? Čo ak ďalšiu ťažkú vec nezvládnem?

K úspechu sa nedopracujeme bez toho, že budeme riskovať neúspech. Neúspech však nie dôvod, prečo sa vzdať, je to spôsob, ako byť silenejší. Všetko úsilie- aj to neúspešné nás posúva ďalej. Je niečo horšie než neúspech. Najhoršie je nikdy sa ani len nepokúsiť. Všetko čo stojí za našu námahu, stojí za neúspech a náš opätovný pokus. V Knihe Prísloví sa píše: „Spravodlivý vstane, hoc by padol sedem ráz!“ To sú slová povzbudenia pre Teba! I Ježiš na svojej krížovej ceste padol tri krát. Ako by to dopadlo, keby si Ježiš po druhom, či treťom páde povedal: „Som príliš slabý, ja tam ten kríž neodnesiem.“? Nenechaj sa znechutiť neúspechom. Nikdy, ale naozaj nikdy sa nevzdávaj. Chvíľa ticha.

Pieseň: Otvor mi oči Duch Svätý (alebo iná k DS)

Prosby:  Zhromaždení tu ako jedna rodina, chceme Ťa prosiť. Budeme spoločne volať: Prosíme Ťa, Pane.

Pane, tak často kráčame s davom. Robíme len to, čo ide ľahko, čo vieme a bojíme sa ťažkých a nových vecí. Vlož do našich sŕdc  túžbu  robiť ťažké veci, aby sme nežili ten najjednoduchší život, ale ten najlepší podľa Teba. Prosíme Ťa, Pane.

Pane, pomôž nám, aby sme sa viac starali o to, aby sme potešili Teba ako o to, aby sme potešili ľudí v našom okolí. Prosíme Ťa, Pane.

Pane, prosíme Ťa o dar pravej Lásky, aby sme Teba i svojich blížnych milovali čistou a opravdivou láskou, ktorá sa túži rozdávať. Prosíme Ťa, Pane.

Pane, prosíme Ťa za nás všetkých. Daj nám odvahu každý deň sa rozhodnúť naplno pre tvoju službu všade tam, kde nás posielaš. Prosíme Ťa, Pane.

Pane, pomôž nám, aby sme našu vieru žili radostne a presvedčivo, aby neveriaci našli v nás jasný obraz viery. Pane daj, aby sme svetu neukazovali falošný obraz o tebe. Prosíme Ťa, Pane.

Záver:  Bože môj, Ty si stvoril prvého človeka z hliny a vdýchol si mu život. Chcem byť hlinou v Tvojich rukách. Modeluj túto biednu hlinu, tak ako hrnčiar modeluje nádoby. Daj jej formu, aká sa Ti pozdáva a potom ju rozbi, ak chceš a pretvor na niečo iné, užitočnejšie. Nárokuj si! Povedz, čo chceš, aby som konal! Čo odo mňa čakáš? Ja som sa dnes rozhodla, že chcem robiť ťažké veci. Viem, že ma nikdy nebudeš milovať viac než ma miluješ teraz! Preto sa nebojím zveriť neznámu budúcnosť známemu Bohu. Svoje srdce spájam s láskou s Tvojím srdcom. Chcem Ťa milovať zo všetkých síl a v Tebe aj našich bratov a sestry každým dňom viac a viac…

Kňaz: Eucharistická modlitba + požehnanie so sviatosťou

Pieseň na záver: podľa vlastného výberu

Autor: Bc. Petra Klučárová

Farnosť: Markušovce

Použitá literatúra: Alex a Brett Harrisovci – Robiť ťažké veci

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes