//
Animátori KN

17361886_1267107240004135_3971057658794019987_nAnimátori KN (občianske združenie lídrov) je veľká viacgeneračná komunita ANIMÁTOROV, DOBROVOĽNÍKOV, PRÍPRAVKÁROV, VÍCEANIMÁTOROV, DOBRODINCOV a PRIATEĽOV. Jadrom je prezídium.

Poslaním Animátorov KN je:

*formovať a zoskupovať mladých lídrov a spolu s nimi sa venovať integrálnej výchove detí a mladých a spoločne s nimi organizovať podujatia pre širokú verejnosť vo svojom okolí, ktoré podporujú rast v ľudskej, psychickej, sociálnej a duchovnej oblasti pre život v plnosti, objavovanie a rozvoj svojho potenciálu a výnimočnosti.

*V tejto línii pozýva do spolupráce organizácie s podobným zameraním a ponúka priestor pre angažovanie sa ľudí všetkých vekových kategórií v tejto oblasti rôznym spôsobom. Svojou otvorenosťou vytvára rôznorodú, viac generačnú komunitu dobrovoľníkov, ktorí prijali spoluzodpovednosť za plnší život miestnej komunity.

*Spôsob práce Animátorov KN kráča v línii výchovnej tradície dona Bosca typickou svojou rodinnosťou, tvorivosťou, nadšením, optimizmom, dobrým príkladom, láskavosťou, autoritou založenou na láske, prevenciou – predchádzaním zla a povzbudzovaním ku konaniu dobra a vytváraním výchovného prostredia.

Spoločne s mestom, miestnymi organizáciami a cirkvami sa angažujeme pre dobro organizovaním pravidelných krúžkov malých/ mladých lídrov a rôznych podujatí pre širokú verejnosť: pikniky, adventné popoludnia, najväčší slovensko-maďarský benefičný ples, letné a zimné rodinné dovolenky, jarné a letné tábory, dni detí a rôzne aj športové podujatia. V roku 2016 sa nám spoločne podarilo pripraviť 52 dní podujatí (okrem príprav a plánovania) a približne 168 dní krúžkov malých a mladých lídrov, čo tvorí neuveriteľných 220 dní (cca 60% roku).
Na týchto podujatiach sa zúčastnilo celkovo 8228 účastníkov.

Prezídium:

Peter Palušák – kouč

Faustína Lucia Dikantová – administratíva, projekty

Klaudia Mázsárová – zapisovateľ

Michal Šimko – manažovanie a formácia animátorského dorastu, moderátor

Branislav Šimko (prezident OZ Animátori KN) – manažovanie animátorov

Viktor Molnár (viceprezident OZ Animátori KN) – PR, videoprodukcia AKN

Attila Sebestyén – redaktor, web, športové podujatia

 

Viac informácii:

Web: http://animatorikn.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Anim%C3%A1tori-KN-193627587352111/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCtogsfPY__p5Ji1kzSu4trg

alebo kontaktom.

Dnes

Liturgické čítania na dnes