//
AKN

17361886_1267107240004135_3971057658794019987_nAnimátori KN (OZ ADB) je spoločenstvo detí a dospelých, mladých aj starších, jednotlivcov aj rodín, ktorí chcú žiť život výnimočne a naplno.

Poslaním Animátorov KN je:

*formovať a zoskupovať mladých lídrov a spolu s nimi sa venovať integrálnej výchove detí a mladých a spoločne s nimi organizovať podujatia pre širokú verejnosť vo svojom okolí, ktoré podporujú rast v ľudskej, psychickej, sociálnej a duchovnej oblasti pre život v plnosti, objavovanie a rozvoj svojho potenciálu a výnimočnosti.

*V tejto línii pozýva do spolupráce organizácie s podobným zameraním a ponúka priestor pre angažovanie sa ľudí všetkých vekových kategórií v tejto oblasti rôznym spôsobom. Svojou otvorenosťou vytvára rôznorodú, viac generačnú komunitu dobrovoľníkov, ktorí prijali spoluzodpovednosť za plnší život miestnej komunity.

*Spôsob práce Animátorov DB kráča v línii výchovnej tradície dona Bosca typickou svojou rodinnosťou, tvorivosťou, nadšením, optimizmom, dobrým príkladom, láskavosťou, autoritou založenou na láske, prevenciou – predchádzaním zla a povzbudzovaním ku konaniu dobra a vytváraním výchovného prostredia.

Spoločne s mestom, miestnymi organizáciami a cirkvami sa angažujeme pre dobro organizovaním pravidelných krúžkov malých/ mladých lídrov a rôznych podujatí pre širokú verejnosť: pikniky, adventné popoludnia, najväčší slovensko-maďarský benefičný ples, letné a zimné rodinné dovolenky, jarné a letné tábory, dni detí a rôzne aj športové podujatia. V roku 2016 sa nám spoločne podarilo pripraviť 52 dní podujatí (okrem príprav a plánovania) a približne 168 dní krúžkov malých a mladých lídrov, čo tvorí neuveriteľných 220 dní (cca 60% roku).
Na týchto podujatiach sa zúčastnilo celkovo 8228 účastníkov.

 Jadro Animátorov KN je komunita cca 25 animátorov- mladých a dospelých lídrov vo veku od 14 – 30 rokov, ktorá je vedená odborným garantom PaedDr. Mgr. Petrom Palušákom od roku 2012 v Komárne. A sú to

Predsedníctvo:

Peter Palušák – kouč

Jana Aradská – administratíva a logistika, komunikácia

Faustína Lucia Dikantová – administratíva, projekty

Klaudia Mázsárová – PR, manažovanie a formácia animátorského dorastu

Michal Šimko – manažovanie a formácia animátorského dorastu, moderátor

Branislav Šimko – manažovanie animátorov

Viktor Molnár – videoprodukcia ADB

Attila Sebestyén – športové podujatia

Animátori – Zuzana Križalkovičová , Natália Priškinová, Petra Molnárová, Kristína Mikolášová, Barbora Fialová, Cynthia Némethová, Lea  Grupáčová, Dominika Lehocká, Veronika Maťková, Kristián Mázsár, Béla Cservenka, Bruno Sporný, Dominik Hirner, Pavol Mikuš, Andrej Pastýr, Marco Paxner

Príprakári –

Dobrovoľníci –

Viac informácii:

Web: http://animatorikn.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Anim%C3%A1tori-KN-193627587352111/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCtogsfPY__p5Ji1kzSu4trg

alebo kontaktom.

Dnes

Liturgické čítania na dnes

    5o4u.com od roku 2013:

    • Návštev celkom: 4 030 111
    • Celkom návštevníkov: 258 688