//
archives

Peter Palušák

Peter Palušák has written 1063 posts for David Peter Palušák

Dejme Bohu šanci (CZ,11:50)**

1. čtení – 1 Sam 3,3b-10.19 Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá. Čtení z první knihy Samuelovy. Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: “Samueli!” On odpověděl: “Tady jsem.” Běžel k Elimu a řekl: “Tady jsem, volal jsi mě.” On pravil: “Nevolal jsem tě, vrať se a spi.” Šel tedy spát. Hospodin zavolal […]

VIDEO: Náš potenciál (pokřtěných) (CZ,12:34)*****

1. čtení – Iz 42,1-4.6-7 Hle, můj Služebník, v němž jsem si zalíbil. Čtení z knihy proroka Izaiáše. Toto praví Hospodin: Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot […]

VIDEO: Vánoce jako klíč: Moudrost se rodí v tichu (CZ, 12:00)*****

od 9:52 K rozjímání: 2. čtení – Ef 1,3-6.15-18 Předurčil nás, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům. Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě […]

Leoš Zatloukal: O naději z pohledu psychologie

Marian Jelínek: Asymptotický efekt jako podprahový parametr úspěchu | TEDxPrague

Petr Ludwig: Jak lépe psychicky zvládat krize? [Bonusový webinář]

Petr Ludwig: Dopaminový minimalismus – Jak najít klid v 21. století? (záznam konf. Osobní růst 2020)

Marian Jelínek: Nejvíce sami sebe utváříme my sami | TEDxPlzeň

Seminár Otcovo srdce

Marian Jelínek: Neztraťte motivaci v době blahobytu MastersGate 2018

Dnes

Liturgické čítania na dnes

A ještě ftípek :)

„Zuzko, zlatíčko, podej tátovi noviny, prosím.“
„Ach tati, ty jsi neskutečně staromódní. Jaképak noviny, když existují smartphony, notebooky, iPady,… Kdo dnes potřebuje noviny?“
„Dobrá, tak mi podej třeba iPad,…“
Moucha se nikdy nedozvěděla, jak draho vyšel její pohřeb na kuchyňském stole…

5o4u.com od roku 2013:

  • 1
  • 9 162 524
  • 499 652