//
you're reading...

-ANIMÁTORSTVO

BYŤ ČLOVEKOM (aktivity a cvičenia na sebapoznanie)

dsdaSLOVO NA ÚVOD
BYŤ ČLOVEKOM … to stačí.
Predstav si obrovskú záhradu.
Čo by sa stalo, keby sa o túto záhradu nikto nestaral? Pravdepodobne by tam vyrástla burina, ktorá je neužitočná. Kde tu by možno vietor privial aj pár semienok užitočných rastlín, ak by sa však o ne nikto nestaral, nepriniesli by veľkú úrodu.
Teraz si predstav krásne pestovanú záhradu s jej rôznymi časťami – ovocný sad plný krásnych vôní, farieb a plodov, starostlivo upravené hriadky zeleniny, ale aj dlhé polia zemiakov, či záhon nádherných kvetov. Dokonca aj skleník na pestovanie chúlostivých rastlín.
Určite mi dáš za pravdu, že o takú záhradu sa musia starať dobrí záhradníci a ich vzťah k práci sa do veľkej miery odzrkadlí na tom, ako záhrada bude v konečnom dôsledku vyzerať a akú úrodu prinesie.
Každý z nás je takouto záhradou a plodiny, ktoré vo svojej záhrade pestujeme, sú naše nadobudnuté vedomosti, skúsenosti, zručnosti.
Záhradníkmi sme my sami, ale aj tí, ktorí nás ovplyvňujú – rodičia a príbuzní, učitelia, priatelia, naše idoly, tvorcovia kníh, web stránok, či televíznych programov, ktoré sledujeme.
Práca na „záhrade našej osobnosti“ si vyžaduje veľa energie, sebadisciplíny a vytrvalosti. Kurz osobnostno-sociálnej výchovy Ti pomôže v Tvojom poslaní BYŤ ČLOVEKOM. Človekom, ktorý sa dobre pozná, dokáže efektívne komunikovať s druhými a hravo rieši konfliktné situácie. Človekom, ktorý dbá o svoje duševné zdravie a vnútornú rovnováhu,
vie plánovať svoju budúcnosť a ktorý napĺňa svoje sny a životné ciele.
BYŤ ČLOVEKOM je krásne poslanie.
Poďme ho napĺňať spoločne.
Martina Gymerská
Veronika Záškvarová

OBSAH

SLOVO NA ÚVOD ……………………………………………………………………………… 6
MODUL I. SEBAPOZNÁVANIE alebo KTO SOM? ……………………………….. 8
LEKCIA I.1 Čím to je, že som práve taký, aký som? …………………….. 9
LEKCIA I.2 Zdroje sebapoznávania …………………………………………. 11
LEKCIA I.3 Som taký, aký mám temperament ………………………….. 16
LEKCIA I.4 Som taký, aké mám schopnosti ……………………………… 20
LEKCIA I.5 Som taký, aké uznávam hodnoty ……………………………. 22
LEKCIA I.6 Som taký, aké si vyberám vzory ……………………………… 24
LEKCIA I.7 Som taký, aké sú moje zvyky ………………………………….. 26
LEKCIA I.8 Som tým, za koho sa pokladám ………………………………. 29
ZÁVEREČNÁ ÚLOHA MODULU I …………………………………………………….. 31
MODUL II. KOMUNIKÁCIA ………………………………………………………… 34
LEKCIA II.1 Proces komunikácie ……………………………………………… 35
LEKCIA II.2 Zložky komunikácie ………………………………………………. 38
LEKCIA II.3 Verbálna komunikácia …………………………………………… 41
LEKCIA II.4 Neverbálna komunikácia ……………………………………….. 45
LEKCIA II.5 Vysielanie komunikačných signálov ………………………… 52
LEKCIA II.6 Prijímanie komunikačných signálov ………………………… 55
LEKCIA II.7 Komunikačné štýly ……………………………………………….. 59
LEKCIA II.8 Spätná väzba ……………………………………………………….. 62
ZÁVEREČNÁ ÚLOHA MODULU II. …………………………………………………… 65
MODUL III. KONFLIKTY V NAŠICH ŽIVOTOCH ……………………………….. 68
LEKCIA III.1 Čo to vlastne konflikt je? ……………………………………….. 69
LEKCIA III.2 Faktory ovplyvňujúce riešenie konfliktov ………………… 72
LEKCIA III.3 Základné typy správania sa v konfliktných situáciách … 74
LEKCIA III.4 Spôsoby riešenia konfliktov …………………………………… 79
LEKCIA III.5 Čo sa deje, keď sa konflikt nerieši …………………………… 83
LEKCIA III.6 Vyjednávanie ……………………………………………………….. 89
ZÁVEREČNÁ ÚLOHA MODULU III. ………………………………………………….. 94
OBSAH
4 | S t r a n a
MODUL IV. PSYCHOHYGIENA V NAŠOM ŽIVOTE …………………………… 96
LEKCIA IV.1 Duševné zdravie …………………………………………………… 97
LEKCIA IV.2 Môj vzťah k sebe ………………………………………………… 100
LEKCIA IV.3 Ja a tí druhí ………………………………………………………… 103
LEKCIA IV.4 Stres v mojom živote …………………………………………… 107
LEKCIA IV.5 Ako ventilovať stres …………………………………………….. 111
LEKCIA IV.6 Myslím, teda som… …………………………………………….. 116
ZÁVEREČNÁ ÚLOHA MODULU IV. ……………………………………………….. 118
MODUL V. TVORÍM SI SVOJU BUDÚCNOSŤ ……………………………….. 120
LEKCIA V.1 Môj životný plán …………………………………………………. 121
LEKCIA V.2 Stanovujem si svoje ciele …………………………………….. 124
LEKCIA V.3 Volím si stratégiu ………………………………………………… 127
LEKCIA V.4 Kde hľadať podporu pri napĺňaní svojich cieľov ……… 130
LEKCIA V.5 Kladiem správne otázky ………………………………………. 132
LEKCIA V.6 Žime svoje životné poslanie …………………………………. 135
A ČO DODAŤ NA ZÁVER? ……………………………………………………………….. 138
ZOZNAM PRÍLOH ………………………………………………………………………….. 139
Príloha č.1 TEST Johariho okno …………………………………………….. 140
Príloha č.2 Pomocné tabuľky ……………………………………………….. 143
Príloha č.3 Asociácie ……………………………………………………………. 144
Príloha č.4 Dotazník spôsobov riešenia konfliktov ………………….. 145
POUŽITÁ LITERATÚRA ……………………………………………………………………. 148

CELÁ BROŽÚRA na stiahnutie TU.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

5o4u.com od roku 2013:

  • Návštev celkom: 8 481 821
  • Celkom návštevníkov: 410 048