//
you're reading...

Posledné

Byť obetou nie obeťou

6874

“Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.”  (Rim 12,1-2)

Príhovor z 22. nedele v cezročnom období “v roku A”

“Ak prechádzate peklom, nezastavujte.” Winston Churchill.

“V Biblii je pasáž u proroka Izaiáša, ktorá hovorí: «I keby matka zabudla na svoje dieťa – a to je nemožné –, ja nikdy na teba nezabudnem» (porov. Iz 49,15). A to je pravda: Boh na mňa myslí, Boh na mňa pamätá. Som v Božej pamäti. A s touto dôverou sa dá kráčať, deň za dňom. S touto vernou láskou, ktorá nás sprevádza, nádej nesklame.
S touto láskou nádej nikdy nesklame. Je to láska verná, aby sme išli ďalej s Pánom. Niektorí si myslia, že robia cestu odpykávania trestu za chyby, hriechy a len trpia, trpia, trpia… To je pravda, trpí sa. Ako povedal váš kolega, tu sa trpí. Trpí sa vnútri, a tiež vonku, keď človek vidí, že jeho svedomie nie je čisté, je znečistené a chce to zmeniť. Toto utrpenie, ktoré očisťuje, ten oheň, ktorý čistí zlato, je utrpením s nádejou.” František
Vatikánskeho rozhlasu

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes