// archives

AdventB14

This category contains 4 posts

„Áno“ jednému snu

Príhovor z rorátnej sv. omše 23. 12. 2014 na stiahnutie TU.   Aký je Boží sen s Tvojím životom? Túto otázku som sa pýtal viac ako pätdesiatich mladých z rôznych rodín, podmienok, životných okolností. Je zarážajúca? Verím, že nie. Verím, že tu nie sme len tak náhodou, ale že je tu s nami nejaký zámer. […]

3. „Radujte sa“ na drobné

Friedlich Schiller píše v básni Óde na radosť o radosti ako o božskom princípe, božskej iskre, považuje ju za „dcéru z raja“, ktorá všetko oživuje a spája ľudí – Schiller píše, že skrze radosť „sa stanú všetci ľudia bratmi“. Ideu básne vyjadrujúcej Schillerovu idealistickú víziu o bratstve celého ľudstva zdieľal aj Ludwig van Beethoven a vo svojej poslednej, 9. symfónii […]

2. „Pripraviť cestu“ na drobné

,Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.’  sv. Augustin Príhovor z 2. adventnej nedele v roku B na stiahnutie TU. (dnes československá verzia:)   Ochota otevřít se tajemné Přítomnosti, pomalu ji přijímat, dovolit jí, aby do mě mohla pronikat, to je to, co se děje v adventu […]

1. „Bdejte“ rozmenené na drobné

  22. októbra 1978, teda pred 35 rokmi sa Námestím sv. Petra rozľahlo práve toto zvolanie Jána Pavla II.: „Nebojte sa! Otvorte, otvorte dokorán dvere Kristovi“. Slová, ktoré svojím spôsobom vyjadrujú celý jeho pontifikát, jeho svedectvo a jeho svätosť. Odvaha, ktorá je založená na tom, že človek žije s Ježišom…“ Príhovor na 1. Adventnú nedeľu […]

Dnes

Liturgické čítania na dnes

5o4u.com od roku 2013:

  • Návštev celkom: 8 290 505
  • Celkom návštevníkov: 402 569