// archives

CD 6 (KN 2013/2014)

This category contains 3 posts

8. Aj nás posiela uzdravovať

Tento príhovor si môžete stiahnuť TU.

7. Žiť podľa Ducha

Tento príhovor si môžete stiahnuť TU.

6. Zradca a vrah uzdravení

Tento príhovor si môžete stiahnuť TU. 

5. Vykročiť s krížom za Kristom

Tento príhovor si môžete stiahnuť TU.

4. Pretrhnúť, čo brzdí

Tento príhovor si môžete stiahnuť TU.

3. Dotyk

Tento príhovor si môžete stiahnuť TU.

2. Ihly a viera

Tento príhovor si môžete stiahnuť TU.

1. Zjednotiť rozbité

Tento príhovor si môžete stiahnuť TU. 

7. VÄČŠÍ POKOROU/ Večerná modlitba

  “Najlepší liek, aký som objavil, je modlitba. Tým, ktorých trápia problémy a malomyseľnosť, ktorí majú problémy, nepokojný spánok a depresie, z celého srdca odporúčam jednoduchý zvyk – modliť sa. Modlitba utíši ducha a posilní myseľ viac, než ktorýkoľvek iný terapeutický prostriedok známy človeku.” (Významný lekár)    Príhovor z 22. nedele v roku C si môžete stiahnuť  TU.    5 x […]

6. INŠPIROVANÍ/ rásť s Božím Slovom

 „Niekedy počujem ľudí hovoriť: ,Prečo by som ja mal čítať Bibliu? To patrí takým, ktorí žijú za múrmi kláštora!´ Ja vám však hovorím: Vy potrebujete Bibliu viac ako tí, ktorí žijú v kláštore. Pretože vy žijete mimo kláštorných múrov v plnom zmätku a dianí tohto sveta. To vy ste neustále vystavení novým zápasom, bojom a ranám. Potrebujete Písmo neustále, […]

Dnes

Liturgické čítania na dnes