// archives

Kráľ kráľov 2013/ 14

This category contains 21 posts

2.3 Obdarovaní prijatím

Akýsi človek zablúdil v púšti. Bol smädný a schytil ho aj strach, čo s ním bude. Tu zrazu zazrel pred sebou palmy, priam počul zurčať vodu. Ale vo svojej pochybovačnosti si hovorí: „To je zaiste iba fatamorgána, prelud. V skutočnosti tu niet ničoho.“ V beznádeji, napoly šialený klesol k zemi. Onedlho ho našli mŕtveho dvaja […]

3x ďakujem Pre rodinu

“Trpezlivosť je cnosť Boha, ktorý nás V RODINE učí mať túto trpezlivú lásku voči sebe navzájom. Majme trpezlivosť so sebou navzájom. Trpezlivú lásku. Iba Boh dokáže vytvárať HARMÓNIU uprostred rozdielností. Ak chýba láska k Bohu, aj rodina stráca harmóniu, prevládne individualizmus a radosť uhasína.”  František rodinám, 28/10/13 Príhovor z Nedele svätej rodiny roku A na […]

2.2 … odovzdať (ako Štefan )

   Príhovor zo sviatku sv. Štefana na stiahnutie TU!   Pápež František na Angelus: Sv. Štefan rozptyľuje falošný obraz Vianoc: „Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Nemáte strach z dažďa, ste statoční!  Liturgia predlžuje Slávnosť Narodenia Pána na osem dní, ako čas radosti pre všetok Boží ľud! A v tento druhý deň oktávy je do […]

2.1 Prijať (ako Dieťa)…

„V tvári malého Ježiša kontemplujeme Božiu tvár, ktorá sa nezjavuje v sile, ale v slabosti a krehkosti novorodeniatka. Taký je náš Boh. Tak veľmi sa nám približuje, v malom dieťati. Toto dieťa zjavuje vernosť a nežnosť bezhraničnej lásky, ktorou Boh zahŕňa každého z nás. Preto slávime Vianoce a znovu prežívame skúsenosť pastierov z Betlehema.“ František Príhovor […]

2. Prijať SVETLO (polnočná)

“Tvoje slovo je svetlom pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch. Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť.” (Ž 1I9, 105.130)  Príhovor z polnočnej sv. omše na stiahnutie TU. Jeden človek denne zostupoval do útrob zeme dobývať soľ. Nosil so sebou čakan a lampu. Raz večer, keď sa vracal, mu v krivolakej nepohodlnej štôlni […]

1.4 Emanuel

Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti a v Pánu Bohu svoju nádej mať a ohlasovať všetky jeho diela… Ž 73,28 Príhovor zo 4. adventnej nedele v roku A na stiahnutie TU.    

1.3 Život

“Žiť, nie živoriť!” (Pápež František univerzitným študentom) “Nie tento život je meradlom pre večnosť, pre ten iný život, ktorý nás čaká, ale práve večnosť, ten iný život, osvetľuje a dáva nádej pozemskému životu každého z nás! Ak hľadíme iba ľudským okom, máme sklon povedať, že ľudská púť vedie od života smerom k smrti. To sa vidí! No […]

1.2.1… s Máriou

Príhovor zo slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie na stiahnutie TU. K doplneniu: Modlitba k Nepoškvrnenej Panne Márii, ktorú predniesol Svätý Otec počas pobožnosti pred sochou Immaculaty na Španielskom námestí v Ríme v nedeľu 8. decembra 2013. Svätá a Nepoškvrnená Panna, na teba, ktorá si chválou nášho ľudu a starostlivou strážkyňou nášho mesta, sa obraciame s dôverou a láskou. […]

1.2 Cesta

Kristova cesta „vedie do života“(1970) (Mt 7,14), opačná cesta „vedie do zatratenia“ (Mt 7,13). Evanjeliové podobenstvo o dvoch cestách má stále miesto v katechéze Cirkvi. Poukazuje na dôležitosť morálnych rozhodnutí pre našu spásu. „Sú dve cesty: jedna je cestou života, druhá cestou smrti; medzi nimi je však veľký rozdiel.“  KKC 1696 Príhovor z 2 adventnej […]

1.1 Pravda

Pravda, ktorú hľadáme, pravda ponúkajúca zmysel našim krokom, nás osvetľuje vtedy, keď sa nás dotkne láska. Kto miluje, ten chápe, že láska je skúsenosťou pravdy, že ona sama otvára naše oči, aby sme videli celú skutočnosť novým spôsobom – v zjednotení s milovanou osobou. V tomto zmysle svätý Gregor Veľký napísal: „amor ipse notitia est“ […]

Dnes

Liturgické čítania na dnes