// archives

Pôst plný stretnutí 2014

This category contains 16 posts

7. CD: Príhovory 2013/14

C D     P R Í H O V O R Y     7           Korunovaný Mesiáš (úvod) 1.1 Pravda 1.2 Cesta 1.2.1 … s Máriou 1.3 Život 1.4 Emanuel 2. Prijať SVETLO (polnočná) 2.1 Prijať (ako Dieťa) … 2.2 odovzdať (ako Štefan) 2.3 Obdarovaní prijatím 2.4 Pozvaní vykročiť […]

16. Najzázračnejšie tajomstvo

Príbeh o roztržitom alchymistovi a Kameni mudrcov na stiahnutie TU. Scénar: Katarína Pirohová Námet: Bruno Ferrero Účinkujú: Attila Sebestyén, Lukáš Grolmus   Môj dodatok: A vy ste Ho našli! Tak teda… 1.       TREBA HO POUŽÍVAŤ! A to čo najčastejšie! „Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny; kto v neho verí, nebude zahanbený. Vám teda, ktorí veríte, je […]

15. Povolaný Pastierom

„Od večnosti Boh myslel na môj život. Ja som milovaný, som potrebný. Boh má so mnou v celkových dejinách svoj plán; má plán práve so mnou. Môj život je dôležitý, a teda aj potrebný. Večná láska ma stvorila v hĺbke a očakáva ma. Takže toto je prvý bod: poznať, usilovať sa poznať Boha a pochopiť, že život […]

14. Na ceste (viery)

“Cesta do Emauz sa takto stáva symbolom našej cesty viery: Sväté písmo a Eucharistia sú nevyhnutné prvky pre stretnutie s Pánom. Aj my často prichádzame na nedeľnú omšu s našimi starosťami, našimi ťažkosťami a sklamaniami… Život nás často zraňuje a my sa z neho uberáme smutní smerom k našim „Emauzám“, obracajúc sa chrbtom k Božiemu plánu. Vzďaľujeme sa […]

13. Uprostred nás

  “Nebojte sa! Pán Boh je mocnejší. Otvorte Kristovi dvere dokorán!” sv. Ján Pavol II. Príhovor na 2. veľkonočnú nedeľu (so slovami Jána Pavla II.) na stiahnutie TU.  “Napokon, s pocitmi najhlbšej lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ, tu prítomný, alebo ma počúvajúci cez rozhlas či televíziu. Vzdávam vďaky Bohu za teba, že si si dokázal […]

12. “Nebojte sa!” (do každého rána)

Príhovor z pondelka vo Veľkonočnej oktáve na stiahnutie TU.  “Po smrti Majstra sa učeníci rozpŕchli; ich viera bola rozbitá na kúsky, zdalo sa, že je všetkému koniec, istoty padli, nádeje vyhasli. Ale teraz tá správa žien, aj keď neuveriteľná, prichádza ako lúč svetla do tmy. Správa sa šíri: Ježiš vstal ako povedal… A tiež príkaz, […]

11. Nanovo

Príhovor z Nedele Zmŕtvychvstania Pána na stiahnutie TU. „Kto hlboko pozná Ježiša, neostáva v kresle. Pripája sa k jeho životnému štýlu a prichádza, aby sa stal učeníkom misionárom jeho evanjelia, odovzdávajúc radostné svedectvo svojej viery, nešetriac vlastnými obetami. Mladí potrebujú počuť Ježišovo slovo, počuť, že Kristus nie je nejakou postavou z románu, ale živou osobou. […]

10. V novom Svetle

Príhovor z Veľkonočnej vigílie na stiahnutie TU. “Uvedomenie si divov, ktoré Pán uskutočnil pre našu spásu, privádza našu myseľ a srdce k postoju vďačnosti voči Bohu za všetko, čo nám daroval, za všetko, čo koná v prospech svojho ľudu a celého ľudstva. Stade vychádza naše obrátenie, ako vďačná odpoveď na úžasné tajomstvo Božej lásky. Keď […]

9. Stretnutie z kríža

Príhovor z obradov Veľkého piatku na stiahnutie TU! “…odpustenie hriechov nie je niečo, čo si môžeme dať sami od seba. Nemôžem povedať: „Odpúšťam si hriechy“. Odpustenie sa žiada, prosí sa od niekoho iného, a v spovedi si prosíme odpustenie od Ježiša. Odpustenie nie je ovocím našich snáh, ale je darom, darom Ducha Svätého, ktorý nás […]

8. Posledné stretnutie

Príhovor zo slávnostnej svätej omše na Zelený štvrtok na stiahnutie TU. Deň sa skončil, vraciaš sa autom domov. Zapneš si rádio. Počuješ krátku správu o malej dedinke v Indii, kde nejakí dedinčania umreli – náhle, záhadne na nejakú chrípku, aká tu ešte nebola. Nie je to bežná chrípka, ale zomreli traja alebo štyria. Je to […]

Dnes

Liturgické čítania na dnes

A ještě ftípek :)

„Zuzko, zlatíčko, podej tátovi noviny, prosím.“
„Ach tati, ty jsi neskutečně staromódní. Jaképak noviny, když existují smartphony, notebooky, iPady,… Kdo dnes potřebuje noviny?“
„Dobrá, tak mi podej třeba iPad,…“
Moucha se nikdy nedozvěděla, jak draho vyšel její pohřeb na kuchyňském stole…

5o4u.com od roku 2013:

  • 1
  • 9 162 666
  • 499 659