// archives

CD 9 (Želiv 2014/15)

This category contains 137 posts

3. Pán s vámi – v Božím těle (CZ,18:49)*****

Promluvu z 4. neděle velikonoční ( Neděle Dobrého pastýře) ONLINE a KE STAŽENÍ ZDE! KKC  1373 „Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!“ (Řím 8,34). Je ve své církvi přítomen mnoha způsoby: ve svém slově, v modlitbě církve, tam, „kde jsou dva nebo tři […]

2. Pán s vámi – v Božím slově (CZ,17:46)*****

Promluvu z 3. neděle velikonoční ( Neděle Božího slova) ONLINE a KE STAŽENÍ ZDE! Jak a kde se můžeme na mši svaté setkat s Kristem? Nebo co se u mše skutečně děje?! 1. Pán s vámi – ve společenství (2. VN – Neděle Božího milosrdenství); HU,9:00 h 2. Pán s vámi – v Božím slově […]

1. Pán s vámi – ve společenství (CZ,20:18)*****

Promluvu z 2. neděle velikonoční ( Neděle Božího milosrdenství) ONLINE a KE STAŽENÍ ZDE! Jak a kde se můžeme na mši svaté setkat s Kristem? Nebo co se u mše skutečně děje?! 1. Pán s vámi – ve společenství (2. VN – Neděle Božího milosrdenství); HU,9:00 h 2. Pán s vámi – v Božím slově […]

2.-5._Tady a teď (Velikonoce 2017) v .mp3

PROMLUVY z VELIKONOC 2017 ONLINE a KE STAŽENÍ ZDE! 2. CHLÉB, který se (tady a teď) za vás VYDÁVÁ  3. BERÁNEK, který (teď a tady) SNÍMAŠ hříchy světa 4. Blahoslavení, kteří jsou (tady a teď) POZVÁNI K svatební HOSTINE Beránkově. 5. Jděte (tady a teď) ve jménu Páně! „Ten, kdo je nenasytný, nikdy není sytý. A […]

„Veliké věci“ neskončily, nýbrž i nadále se dějí v přítomnosti (z diecezního setkání mládeže v ČB)

Promluva na Diecézním setkání mládeže v Českých Budějovicích KE STAŽENÍ ZDE. Ispirováno: Poselství Svatého otce Františka k 32. světovému dni mládeže 2017 „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“ (Lk 1,49). Drazí mladí, znovu se vydáváme na cestu po úžasném setkání v Krakově, kde jsme oslavili 31. světový den mládeže a Jubileum mladých v […]

1._Příchod Živého živě – tady a teď (CZ,8:25)***** + VIDEO

Promluva ONLINE a KE STAŽENÍ ZDE. LANCIANO r.  750 Istý baziliánsky mních, vzdelaný, no maloverný, mal pochybnosti, či v premenenej hostii je skutočne Božie telo. Prosil Pána, aby mu dal pevnú vieru. Pri svätej liturgii, po premenení, sa hostia pred zrakmi veriacich premenila na kúsok Božieho Tela a víno na päť hrudiek krvi. Kúsok Tela má vnútri […]

5. Recept na znovuzrození (CZ,17:59)***

Promluva k 5. postní neděli ONLINE a KE STAŽENÍ ZDE! „Před hrobem svého přítele Lazara, Ježíš „mocným hlasem zavolal: »Lazare, pojď ven!«. A mrtvý vyšel, ovázán na rukou i nohou pruhy plátna a s tváří omotanou šátkem“ (v. 43-44). Toto rezolutní zvolání patří každému člověku, neboť všichni jsme poznamenáni smrtí, my všichni. Je to hlas […]

4. Boží (ne)logika (CZ,20:30)*****

Promluva ze 4. neděle postní ONLINE a KE STAŽENÍ ZDE. „Pavel nás však vybízí, abychom se chlubili i souženími. Není snadné to chápat. Připadá nám to nejtěžší a může se nám zdát, že to nemá co do činění s právě popsaným pokojem. Je to však jeho nejvíce autentický a pravý předpoklad. Pokoj, který nám nabízí […]

3 klíče odvahy (proti strachu) (CZ,23:10)*****

Promluva ze slavnosti Zvěstování Páně ONLINE a KE STAŽENÍ ZDE V českém překladu anděl říká: „Buď zdráva, milostiplná!“ Původní řecké slovo chaire ale znamená „raduj se“, „vesel se“. A to je první překvapení: v hebrejském světě se lidé zdravili šalom, tedy „pokoj“, zatímco ve světě řeckém chaire, „raduj se“. Anděl při vstupu do Mariina domu […]

Nie väzni minulosti, ale tvorcovia budúcnosti! (záznam z 2. anim. sútredenia: základy koučingu)

Koučování (někdy se v češtině používá i označení „koučink“) pochází z anglosaského slova, které původně označovalo kočár (de Haan, 2004). Šlo tedy o dopravní prostředek, který pomáhal lidem dostat se odněkud někam. PRÍHOVORY (ke stažení v .mp3): 1. Sen Márnotratného syna 2. Objav svoje zdroje 3. Moc oceňovania Analogie s koučováním v moderním slova smyslu je zřejmá – i zde se jedná o prostředek k tomu, aby […]

Dnes

Liturgické čítania na dnes

5o4u.com od roku 2013:

  • Návštev celkom: 8 475 778
  • Celkom návštevníkov: 409 384