// archives

Katechézy a stretká

This category contains 62 posts

Pozvání na cestu – evangelium podle Lukáše

Pracovní listy k tomuto cyklu jsou zde: http://katecheze.evangnet.cz/lukasovo-evangelium-sada-pracovnich-listu Použít lze také pracovní listy k biblickým příběhům pro předškolní zde:http://katecheze.evangnet.cz/evangelia-sada-pracovnich-listu Elektronická příručka ke stažení zde: http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/pozvani-na-cestu-novy-zakon-1-… Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci SLOVO SE STALO TĚLEM Katechetická příprava Jan 1:1-18 ÚTĚK DO EGYPTA Katechetická příprava Matouš 2:13-23 ODPOVĚĎ ŘECKÝM POUTNÍKŮM Katechetická příprava Jan 12:20-30 PODOBENSTVÍ O TĚLE […]

Pozvání na cestu – Skutky apoštolů

Pracovní listy k tomuto cyklu jsou zde: http://katecheze.evangnet.cz/skutky-sada-pracovnich-listu K některým příběhům lze použít také starší sadu: http://katecheze.evangnet.cz/skutky-sada-pracovnich-listu-ii Elektronická příručka ke stažení zde: http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/pozvani-na-cestu-novy-zakon-2-… Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci DUCH OTROCTVÍ A DUCH SYNOVSTVÍ Katechetická příprava Římanům 7 – 8 NOVÉ NEBE, NOVÁ ZEMĚ Katechetická příprava Zjevení 21 – 22 ČÍM ZAČÍNÁ NADĚJE Katechetická příprava Zjevení 2 […]

celé KATECHEZY: Desatero – Modlitba Páně – Apoštolské vyznání víry

Pracovní listy k tomuto cyklu (pouze pro Desatero) jsou zde:http://katecheze.evangnet.cz/desatero-sada-pracovnich-listu Pro mladší děti je k dispozici sada pracovních listu k Modlitbě Páně:http://katecheze.evangnet.cz/modlitba-pane-pracovni-listy-pro-nejmensi Elektronická příručka ke stažení k jednotlivým částem cyklu jsou zde:http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/desatero-katecheticka-prirucka… http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/modlitba-pane-katecheticka-pri… http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/kredo-katecheticka-prirucka-20… Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci Preambule: Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil. Katechetická příprava Exodus 20:1-2 Exodus 13:17 […]

Katechetický cyklus Církevní rok (2014/2015)

K tomuto cyklu není žádná sada pracovních listů. Odkazy na pracovní listy, které se k jednotlivým lekcím mohou hodit, naleznete přímo u jednotlivých lekcí. První i druhou část katechetické příručky v elektronické podobě lze pořídit v elektronické podobě. Návod na práci s plakátem církevního roku: http://katecheze.evangnet.cz/prace-s-plakatem-cirkevni-rok Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci Tři mudrci Pracovní list Matouš 2:1-12 […]

KREATÍVNÍ POBOŽNOSTI

Proč kreaktivní? Protože tyto pobožnosti jsou kreativní a aktivní. Následující stránky vznikly s cílem inspirovat vás a dát předat vám několik nápadů na krátká zamyšlení a pobožnosti pro různé příležitosti – na mládeži, na táboře, na schůzi staršovstva i jinde. Zvou k aktivnímu zapojení. Většina pobožností je spojena s nějakou aktivitou, která pomáhá zapojit se, […]

Nedělní liturgie s dětmi

Obsah této složky je určen kněžím, kteří si připravují promluvu k nedělnímu evangeliu pro děti, a také katechetům a animátorům, kteří připravujíbohoslužby slova pro děti v rámci nedělních bohoslužeb.   Rubrika vznikla v roce 2012 a byly do ní umísťovány překlady rubriky „Je neděle, děti!“ z italského časopisu Dossier Catechista, který vydává salesiánské nakladatelství Elledici v Turíně. Od […]

Katechézy pre 5-15 rokov

Séria „Grace Link“ – Putá milosti obsahuje učebnice náboženstva pre 5 vekových kategórií pre deti do 15 rokov (Zrnká, Krôčiky, Povrázky, Kľúče, RealTime – Hra o život). Učebnice boli preložené z osvedčených zahraničných materiálov, ktoré sa s úspechom používajú vo viacerých krajinách v Európe i v USA a boli adaptované na podmienky na Slovensku v Cirkvi Adventistov siedmeho dňa. […]

Prípravkárske stretko

Pozývam pozrieť si reklamu, ktorá nadchýna… byť animátorom.

Persuázia (presviedčanie) v textoch Jána Pavla II.

Kazateľská komunikácia je rôznorodá. Môže používať rozličné stratégie. Všetko závisí od toho, či sa vychádza z evanjelia kvôli obviňovaniu človeka, alebo preto, aby sa v poslucháčoch vytvoril stav žiadúcej afirmácie k opisovaným hodnotám a postojom. Texty pápeža Jána Pavla II. si hneď z niekoľkých dôvodov zasluhujú osobitnú pozornosť. Po prvé, poslucháč pápežových kázní a homílií sa stretáva so skutočným fenoménom textov […]

BYŤ ČLOVEKOM (aktivity a cvičenia na sebapoznanie)

SLOVO NA ÚVOD BYŤ ČLOVEKOM … to stačí. Predstav si obrovskú záhradu. Čo by sa stalo, keby sa o túto záhradu nikto nestaral? Pravdepodobne by tam vyrástla burina, ktorá je neužitočná. Kde tu by možno vietor privial aj pár semienok užitočných rastlín, ak by sa však o ne nikto nestaral, nepriniesli by veľkú úrodu. Teraz si predstav krásne […]

Dnes

Liturgické čítania na dnes

  • "Boh narodením Panny Marie nám znovu povedal svoje ANO ešte pred tým ako ho vyslovila Ona." On v nás uveril skôr, ako my jemu. Ďakujeme :)

5o4u.com od roku 2013:

  • Návštev celkom: 8 159 240
  • Celkom návštevníkov: 397 624