// archives

Odborné: Pedagogika

This category contains 30 posts

INKY: skauting (výchova, prednášky, rozvoj)

Tu nájdete nejaké materiály, týkajúce sa skautského hnutia a výchovnej práce v skautingu.  Výchovný program Prednášky Duchovný rozvoj   Všetky materiály on-line a na stiahnutie TU (INKY.SK) Výchovný program Príručka pre pilotné oddiely z roku asi 2000 (presne si nepamätám) Radcovský kurz z roku 1999 Prednášky Čo je to komunita? Psychológia komunity Komunita – vrchol evolúcie? Duchovný […]

Psychologie dona Bosca- 3. Otcovské vzťahy

Don Bosko měl s chudou a opuštěnou mládeží úspěch, protože to byl sympatický, sportovní a hrám nakloněný kněz. Ale získal ji především tím, že byl schopný se s ní povědomě sjednotit, jako by on sám byl opuštěný sirotek, bez jídla, bez střechy nad hlavou a s velkou potřebou tepla domova. Jinými slovy řečeno, byla jeho přirozená schopnost sjednotit […]

Psychologie dona Bosca – 2. Zralost

Kdo znal Dona Boska, popisoval ho jako člověka malého, útlého, jednoduché postavy, se zanedbanými kudrnatými vlasy a s poměrně velkýma ušima, zatímco na fotografiích Don Bosko „roste“ a je vyšší (vzhledem ke zmenšení prostoru nad hlavou, vertikálním efektům díky záhybům obleku a přenesením celé postavy od středu k jedné straně pohledu), jeho obličej je jemnější a díky retuším […]

Psychologie dona Bosca – úvod

Úvod V Itálii, ve městě Turín, na náměstí Panny Marie Pomocnice Křesťanů, před svatyní stejného jména stojí památník.Představuje usmívajícího se kněze, obklopeného skupinou chlapců, kteří ho obklopují s výrazem veliké lásky a důvěry.Tento pomník byl ideově zpracován, chtěn a realizován chovanci tohoto kněze nazývaného Don Bosko, který zemřel v minulém století.Je to více než stoletá historie.V chudých světničkách […]

Osobný rast- skauting

Osobný rast Osobný rast sa sústreďuje špeciálne na pomoc mladému človeku vedome a aktívne sa podieľať na svojom vlastnom osobnom raste a  rozvoji. Základná charakteristika skautskej výchovy Pri výchove mladých ľudí môžeme postupovať v podstate dvomi spôsobmi: Model „A“: V organizácii sú stanovené spoločné normy, ktoré majú dosiahnuť všetci jej členovia, napr. „urobí bez prestávky […]

1. Triezvy realista (6-11 rokov)

1. Triezvy realista (6.- 11. rokov) úvod Vek medzi šiestym a jedenástym rokom života je obdobie, ktorého nástup znamená radikálnu životnú zmenu. „Začína školná dochádzka a svet školy udáva ráz ďalších rokov viac ako čokoľvek iné. Škola otvára dieťaťu nové – a to veľmi rýchlo- obzory, o ktorých nemalo ani tušenia, urýchľuje rozumový rozvoj, učí sa myslieť novým spôsobom. […]

Skautský svet

Skautský svet 1. Čo je skauting   SKAUTING… …je školou života pre deti a mladých ľudí …je aj hnutím dospelých s mladým duchom …je spoločenstvom ľudí, ochotných urobiť niečo pre toho druhého …je hnutím ľudí, ktorí veria, že výchovou jednotlivca možno pozitívne ovplyvniť rozvoj spoločnosti a ľudstva …je otvorený všetkým, bez ohľadu na ich pôvod, […]

UČITEĽSKÁ STRÁNKA PhDr. Jozefa Sabola

Rubriky: Úvodná stránka Etická výchova Rómske reálie Voľný čas a ŠKD tzv. Gándhího škola Ezopove bájky – ktoré sú aj po takmer 2600 rokoch aktuálne a poučné pre všetky generácie súčasníkov V programe PowerPoint spracoval PhDr. Jozef Sabol. download – Ezopove bájky 1 download – Ezopove bájky 2 J. Sabol: Múdrosti národov (A – I) downoaddownload J. Sabol: Múdrosti národov (J […]

RudyK.: ZÁHADNÁ VÝPRAVA

(praktické rady a problematika formovania mládeže v saleziánskom duchu) Márne by sa nimi „prehrabával“ vášnivý zberateľ, či archivár. Píšem ich totižto pre našich animátorov a pomocných animátorov. Pozor! Nemyslím tu povaľačov, ktorí nosia nálepku animátora. Ktorí to zbalia, len čo vyrastú zo stredoškolských lavíc. Píšem pre tých, ktorým animátorstvo prirástlo k srdcu, ktorých napĺňa a […]

6. Vlastnosti dobrého animátora

„Je úžasné, ak niekto niečo robí pre druhých.“   Animátor = človek, ktorý dáva ľudí do pohybu; oduševňovateľ    Animátor: –          má vytvorený vzťah s Bohom –          je vzorom pre ostatných, jeden krok pred ostatnými –          žije v milosti posväcujúcej –          je zodpovedný (vo vzťahu k sebe, k spoločenstvu a okoliu) a vedomý si poslania –          zúčastňuje sa pravidelnej animátorskej […]

Dnes

Liturgické čítania na dnes