// archives

Odborné: Psychológia

This category contains 76 posts

Radostné sebepřijetí (s ERA v Chorvátsku)

Témy v audio formáte .mp3 na stiahnutie TU: 1. SEBAPRIJATIE – motivácia, úvod, kritériá, priatie tela, inteligencie, citov, chýb, a povahy 2. prijať DETSTVO a ZODPOVEDNOSŤ; ľudské bolesti a zranenia, pocity a ich korene, minulosť 3. prijať DOSPIEVANIE, môj ideál, veľkosť človeka, pohľady a hodnoty, MASKY 4. prijať VÝNIMOČNOSŤ. COVEY: 8. návyk ( 3 dary a 4 oblasti […]

V.E.Frankl: Vůle ke smyslu

Titul mé přednášky „Meaninglessness: A Challenge to Psychiatry“ („Bezesmyslnost: Výzva k psychiatrii“) měl by vlastně znít „The Feeling of Meaninglessness“ („Pocit bezesmyslnosti“). Skutečně je dnes psychiatr více než kdy jindy konfrontován s nemocnými – nebo mám říci s „ne-nemocnými“? – kteří si stěžují na pocit bezesmyslnosti. Přede mnou leží dopis, z něhož bych chtěl citovat toto místo: Je mi 22 […]

Frankl: Psychoterapie (… pro laiky, náboženství)

Viktor E. Frankl: Psychoterapie a náboženství Hledáni nejvyššího smyslu U základu této knihy je přednáška, kterou jsem přednesl sotva před tuctem lidí, jež jsem pozval jako okruh posluchačů. Bylo to krátce po 2. světové válce, kdy jsme vytvořili skupinu několika vídeňských intelektuálů. V knižní podobě vyšla tato kniha v prvním vydání roku 1948. Viktor E. Frankl: Psychoterapie pro laiky […]

NAPRIEK VŠETKÉMU POVEDAŤ ŽIVOTU ÁNO (Viktor E. Frankl)

„Pre väzňa bolo veľmi ťažké robiť rozhodnutia. Každé rozhodnutie sa spájalo s hroznými mukami. To, čo sa odohrávalo v tábore, nás redukovalo na predmet, preto bolo pre nás ťažké vnímať seba ako osobu a rozhodovať sa. To, čo sa z každého v tábore stalo, však bolo výsledkom vnútorného rozhodnutia. Nemá zmysel len život aktívny, hoci […]

Deprese se dá léčit! (audio, text)

Deprese je nemoc. Nikoliv lenost, nedostatek vůle nebo slabošství. Je to nemoc, která vede k vážnému životnímu utrpení. Zasahuje jak toho, kdo jí onemocněl, tak celou jeho rodinu. Vede k pocitům ztráty smyslu života. Naštěstí se dá léčit. A moderní doba přinesla velmi účinné možnosti léčby. KE STAŽĚNÍ: Deprese-(edukace-pro-nemocne) (audio) Jak zvládnout depresi: Terapie a […]

Henry Cloud a John Townsend: Hranice

Respektování mezí ve vztazíchMnohá zranění, napětí a nedorozumění vznikají, když lidé nerespektují hranice ve vztazích. Ve vztahu rodičů vůči dětem, partnerů navzájem, nadřízeného vůči podřízenému dochází denně k množství narušení vzájemných hranic. Tato jedinečná publikace se zamýšlí nad důsledky narušených hranic a pomáhá obnovit zdravé meze, které musíme respektovat. Kniha ke stažení ZDE

Tolerantní výchova ničí dětem hodnoty (přednáška)

Shovívavá výchova končí špatně. Děti, kterým rodiče nevymezili hranice, mají problémy se sebeovládáním. Chybí jim motivace, disciplína a odpovědnost. Vidí jenom svoje potřeby a ke svému okolí jsou lhostejné. O příliš benevolentní výchově jsme v rozhlasové Radioporadně mluvili s klinickou psycholožkou Blankou Pöslovou. Dnešní děti rozhodují o všem. Kdy půjdou spát, co si vezmou k […]

(Jak ven ze) závislosti srdce?

Spoluzávislosť je závislosť na ľuďoch a povahe vzťahov s nimi, určitých typoch správania alebo veciach prejavujúca sa ako extrémne nutkavé správanie. Predmetom spoluzávislosti môže byť partner, priateľ, rodič, vodca sekty– tzv. Iná dôležitá osoba (IDO). Spoluzávislosť vzniká a vyvíja sa postupne životom v nefunkčnej rodine so závislým členom, kde vzťahy sú deformované bez úprimnej lásky […]

Eleonóra Gullac: Zbierka metód, techník a aktivít na podporu aktívneho učenia sa

  Otvárate učebný zdroj k vzdelávaciemu programu, ktorého cieľom je pomocou zážitkového učenia sa aktualizovať a prehĺbiť svoje vedomosti a zručnosti v uplatňovaní metód a techník na zefektívnenie procesov učenia. Mojím prvým zámerom počas prípravy učebného zdroja bolo urobiť len zbierku modelových aktivít, čomu zodpovedá aj navrhnutý názov. Eleonóra Gullac CELÁ ZBIERKA TU!       Obsah Úvod 4 […]

Persuázia (presviedčanie) v textoch Jána Pavla II.

Kazateľská komunikácia je rôznorodá. Môže používať rozličné stratégie. Všetko závisí od toho, či sa vychádza z evanjelia kvôli obviňovaniu človeka, alebo preto, aby sa v poslucháčoch vytvoril stav žiadúcej afirmácie k opisovaným hodnotám a postojom. Texty pápeža Jána Pavla II. si hneď z niekoľkých dôvodov zasluhujú osobitnú pozornosť. Po prvé, poslucháč pápežových kázní a homílií sa stretáva so skutočným fenoménom textov […]

Dnes

Liturgické čítania na dnes

  • "Boh narodením Panny Marie nám znovu povedal svoje ANO ešte pred tým ako ho vyslovila Ona." On v nás uveril skôr, ako my jemu. Ďakujeme :)

5o4u.com od roku 2013:

  • Návštev celkom: 8 159 249
  • Celkom návštevníkov: 397 624