// archives

Knihy

This category contains 43 posts

Ježíš Tě volá (e-kniha)

Praktický průvodce pro ty, kdo hledají své duchovní povolání Obsah Předmluva Úvod 1. Buď světcem 2. Co je to povolání? 3. Různé cesty k Bohu 4. Jak naslouchat 5. Bůh užívá nástrojů k tomu, aby povolal 6. Bůh používá různých okolností k povolání 7. Modlitba 8. Písmo 9. Učinit krok ve víře 10. Pojďte a uvidíte 11. Pohnutky 12. Následovat Boha, nebo pocity? 13. Hledání směru 14. Bůh vás […]

Katecheze papeže Františka o darech Ducha Svatého

Katecheze papeže Františka na generálních audiencích na nám. sv. Petra o darech Ducha Svatého I. O moudrosti Dobrý den, drazí bratři a sestry, Dnes začínáme cyklus katechezí o darech Ducha svatého. Víte, že Duch svatý tvoří duši, životní mízu církve i každého jednotlivého křesťana. Je Boží láskou, která z našeho srdce činí Svůj příbytek a […]

P.Vella, Duch sv.- Jeho dary, ovoce, charismata a služby

P.Vella, Duch sv. v životě církve a pět různých služeb Příběh o orchestru Jednou se Pán Bůh rozhodl, že složí nádhernou symfonii a nechá ji zahrát vynikajícím orchestrem. Rozhodl se, že si tento orchestr sám vytvoří a že bude hrát podle jeho představ. Vymyslel rozmanité hudební nástroje. Pro každého sestrojil jedinečný hudební nástroj, který měl […]

TOP KNIHA!!! Nicky Cruz: Utíkej, malý, utíkej

Příběh mladého Nicky Cruze je pozoruhodný. Obsahuje všechny prvky tragédie, násilí a zápletky – ale také nejdůležitější ze všech prvků: moc evangelia Ježíše Krista. První kapitoly zobrazují tmavé, hrozivé pozadí, na němž se pak rozvíjí další děj. Nicky je mladý muž, který má dnes velký vliv na značnou část mládeže ve Spojených státech. Generace dospělých […]

Richard Rohr: Radikální milost

Předmluva editora Jednotlivé meditace jsou v této sbírce uspořádány podle liturgických období, jak je církev slaví, nicméně vybízíme čtenáře, aby používali tuto knihu jakýmkoli zpùsobem, který uznají za vhodný. Někteří ji budou používat jako knihu meditací „den po dni“, jiní v ní budou listovat a najdou si svá oblíbená místa. Oba přístupy splní naše očekávání: […]

J. Chlumský: Jak vítězit nade všemi problémy aneb život ze Svátostí

Recept na problémy života je prostý: začít žít ze svátostí. Rozhodnout se pro život Kristovy lásky – otevřít mu dveře, aby vše špatné v našem životě změnil… ÚVODNÍ KAPITOLY 5 PODSTATA ÚSPĚŠNÉHO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A JEJICH ZÁKLAD 5 OTEVŘÍT SE KRISTU A PŘIJMOUT „BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ“ NENÍ SNADNÉ 7 ÚVODNÍ SLOVO K SEDMI PRAMENŮM9 1. KŘEST 11 1. CO JE […]

V.E.Frankl: Vůle ke smyslu

Titul mé přednášky „Meaninglessness: A Challenge to Psychiatry” („Bezesmyslnost: Výzva k psychiatrii”) měl by vlastně znít „The Feeling of Meaninglessness” („Pocit bezesmyslnosti”). Skutečně je dnes psychiatr více než kdy jindy konfrontován s nemocnými – nebo mám říci s „ne-nemocnými”? – kteří si stěžují na pocit bezesmyslnosti. Přede mnou leží dopis, z něhož bych chtěl citovat toto místo: Je mi 22 […]

Frankl: Psychoterapie (… pro laiky, náboženství)

Viktor E. Frankl: Psychoterapie a náboženství Hledáni nejvyššího smyslu U základu této knihy je přednáška, kterou jsem přednesl sotva před tuctem lidí, jež jsem pozval jako okruh posluchačů. Bylo to krátce po 2. světové válce, kdy jsme vytvořili skupinu několika vídeňských intelektuálů. V knižní podobě vyšla tato kniha v prvním vydání roku 1948. Viktor E. Frankl: Psychoterapie pro laiky […]

NAPRIEK VŠETKÉMU POVEDAŤ ŽIVOTU ÁNO (Viktor E. Frankl)

“Pre väzňa bolo veľmi ťažké robiť rozhodnutia. Každé rozhodnutie sa spájalo s hroznými mukami. To, čo sa odohrávalo v tábore, nás redukovalo na predmet, preto bolo pre nás ťažké vnímať seba ako osobu a rozhodovať sa. To, čo sa z každého v tábore stalo, však bolo výsledkom vnútorného rozhodnutia. Nemá zmysel len život aktívny, hoci […]

Sv. Kateřina Sienská: Dialog s Boží Prozřetelností.pdf

Klasické dílo dominikánské duchovní školy ukazuje perspektivu, v níž se protíná teologie s mystikou. Učitelka církve dochází k věčným pravdám nikoli cestou vědeckého zkoumání, ale vlitým darem moudrosti. Svatá Kateřina Sienská – Dialog s Boží Prozřetelností.pdf Svatá Kateřina Sienská (25. března 1347, Siena – 29. dubna 1380, Řím), vlastním jménem Caterina Benincasa, byla italskářeholnice, panna a mystička, 4. října 1970 papežem Pavlem VI. jmenována učitelkou církve. Je považována za jednu z nejvýznamnějších […]

Dnes

Liturgické čítania na dnes

A ještě ftípek :)

30 000 roků před narozením Krista.
Pračlověk si prohlíží vysvědčení svého syna a naštvaně říká:
– To, že máš trojku z lovu, dovedu pochopit, jsi ješte malý, ale že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě stránky, to je skutečně hanba!

5o4u.com od roku 2013:

  • 0
  • 9 003 844
  • 492 049