// archives

Poselství vánoc

This category contains 9 posts

9. Poselství (našeho) křtu

“Jedného krásneho slnečného rána, sa statkár rozhodol vyliezť na najbližší vrchol útesu, a chcel zistiť čo je za ním. Liezol tam celý deň a bol už veľmi unavený, kde tu zazrel veľké hniezdo s troma vajíčkami. Vedel, že je to orlie hniezdo. Napriek tomu, že to bolo protizákonné, opatrne sa po jedno načiahol a   […]

8. Posolstvo mudrcov

    “Evanjeliové rozprávanie o mudrcoch opisuje ich cestu z Východu ako cestu duše, ako cestu ku stretnutiu s Kristom. Sú pozorní na znamenia, ktoré im naznačujú jeho prítomnosť. Sú neúnavní pri konfrontovaní sa s ťažkosťami tohto hľadania. Sú odvážni pri uplatňovaní toho v živote, čo vyplýva zo stretnutia s Pánom. Toto je život: kresťanský […]

7. Poselství dědictví

Teď si představte takového zedníka novátora, který řekne: tak to ne, já přece nepojedu po nějakých starých zásadách, po starých hodnotách. To používal můj otec, dědek a prapradědek. Já si tu olovnici zmodernizuju, já si ji zrelativizuju. A z olovnice si udělám kyvadlo. A teď stavím zeď podle kyvadla. Má dvě možnosti – buď postaví zeď […]

Poselství do nového roku

Nebeský Otče, v tvých rukou jsou naše dny a roky. V tvých rukou je celý svět i náš život. Nesmírnému vesmíru jsi dal řád a hvězdám jejich běh, a i nás máš ve své péči. Nejdeme vstříc neznámé budoucnosti: před námi jsi ty a tvé milosrdenství. Chystáš- li nám dny dobré, dej, abychom je přijímali vděčne. Jsou- li pro nás připraveny dny […]

Poselství sv. rodiny

Blízkosť Vianoc zažína nad týmto tajomstvom veľké svetlo. Vtelenie Božieho Syna otvára nový začiatok všeobecnej histórie muža a ženy. A tento nový začiatok sa deje v lone rodiny, v Nazarete. Ježiš sa narodil v rodine. Mohol prísť nejakým premysleným spôsobom, alebo ako bojovník, či ako vládca. No nie. Prišiel ako dieťa rodiny, v rodine. Toto […]

Poselství sv. Jana, apoštola

“Dovoľme teda Izaiášovmu pozvaniu «Potešujte, potešujte môj ľud», aby sa rozozvučalo v našom srdci v tomto čase Adventu. Dnes sú potrební ľudia, ktorí budú svedkami milosrdenstva a nežnosti Pána, ktorý burcuje rezignovaných, preberá k životu malomyseľných, zapaľuje oheň nádeje. On zapaľuje oheň nádeje, nie my! Toľké situácie si žiadajú od nás potešujúce svedectvo. To, že […]

Poselství sv. Štěpána

Vianoce si ty, keď sa rozhodneš znovu narodiť každý deň a nechať Boh vôjsť do tvojej duše. Vianočný stromček si ty, ak vydržíš pevný vo vetre a v ťažkostiach života. Vianočnou ozdobou si ty, keď sa tvoje cnosti stanú farbami, ktoré skrášľujú tvoj život. Vianočným zvonom si ty, keď zvolávaš a spájaš ľudí okolo seba. Si tiež svetlom Vianoc, keď […]

Poselství (pro) pastýřů

Keď teda anjeli ohlásili pastierom narodenie Vykupiteľa, urobili tak nasledovnými slovami: «Toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach» (Lk 2,12). «Znamením» je pokora Boha privedená až do krajnosti; je to láska, s ktorou tej noci prijal našu krehkosť, naše utrpenie, naše úzkosti, naše túžby a naše obmedzenia. Posolstvo, ktoré […]

Světlo, ktoré naplní

Príhovor z vianočnej sv. omši PRE DETI na stiahnutie TU.

Dnes

Liturgické čítania na dnes

A ještě ftípek :)

30 000 roků před narozením Krista.
Pračlověk si prohlíží vysvědčení svého syna a naštvaně říká:
– To, že máš trojku z lovu, dovedu pochopit, jsi ješte malý, ale že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě stránky, to je skutečně hanba!

5o4u.com od roku 2013:

  • 0
  • 9 003 846
  • 492 050