// archives

Posledné

This category contains 9 posts

Byť obetou nie obeťou

“Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.”  (Rim 12,1-2) Príhovor z 22. nedele v cezročnom období “v roku A” “Ak […]

Skalopevne

“Buď zavesím svoj život na Krista, alebo ho môžem rovno zavesiť na klinec.” Max Kašparu Príhovor z 21. nedele v roku A na stiahnutie TU. Bruno Ferrero ( kniha: Vie to iba vietor): Povrazolezec. Jeden cirkus dostal do finančnej tiesne, ubudli mu návštevníci. Riaditeľ sa rozhodol čosi s tým robiť. Mal šikovného povrazolezca, ktorého požiadal, či […]

Čoho je schopný Boh

Keď my urobíme jeden krok, Boh urobí ďalších 99. Presne to VŠETKO naše “IBA” Bohu stačí, aby mohol vykonať svoje dielo. Čo je to naše IBA v snahe rásť, vo vzťahoch, v rodine, v domácnosti, v práci, v škole, vo farnosti…? .. Príhovor z 18. nedele v roku A na stiahnutie TU!   Bruno Ferrero: […]

POKLADOVKA života

“Všetko nadobudne zmysel, keď tam v evanjeliu nájdeš tento poklad, ktorý Ježiš nazýva ‚Božím kráľovstvom‘, teda Boha, ktorý vládne v tvojom živote, v našich životoch. Boha, ktorý je láska, pokoj a radosť v každom človeku a vo všetkých ľuďoch. To je to, čo Boh chce, a to, pre čo Ježiš vydal sám seba až na […]

Zlo(m) vo svete

Odkiaľ je na svete zlo? Prečo vôbec je? Prečo Boh nezasiahne?Prečo konečne tu Boh nenarobí poriadok? Kedy zavládne na tomto svete spravodlivosť? Kedy sa dožijeme spravodlivosti? Aký má zmysel byť dobrý? Tak na tieto konkrétne zložité otázky obrazne a jednoducho odpovedá dnešné podobenstvo O pšenici a kúkoli. Príhovor zo 16. nedele v roku A na […]

Vidieť, počuť a pochopiť

“…lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: ‚Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa aby som ich nemohol uzdraviť.‘ Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, […]

Tri Božie provokácie

  “Ľudstvo v tejto chvíli prežíva historickú zmenu,.. Nesmieme však zabudnúť, že väčšina mužov a žien našich čias žije v každodennej biede s neblahými následkami. Niektoré patológie stále narastajú. Strach a zúfalstvo sa zmocňujú sŕdc mnohých ľudí, dokonca aj v tzv. bohatých krajinách. Radosť zo života často vyhasína,… ” EVANGELIUM GAUDIUM 52. Príhovor zo 14. […]

To, čo mám, to ti dám!

“Pri slávnosti záveru Roka viery v Nedeľu Krista Kráľa 24. novembra boli po prvý raz verejne vystavené relikvie, ktoré sa pripisujú sv. apoštolovi Petrovi. Ide o niekoľko úlomkov kostí, uložených v umeleckej kovovej schránke, zdobenej reliéfnym latinským nápisom s obsahom Ježišových slov „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev“ (Mt 16,18). Počas […]

Kde je?

“Hľadajte Pána a srdce vám oživne!” Ž 69 Kde nájsť Boha? Príhovor z 12. nedele v cezročnom období v roku A na stiahnutie TU. KDE je Waldo? 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

A ještě ftípek :)

„Zuzko, zlatíčko, podej tátovi noviny, prosím.“
„Ach tati, ty jsi neskutečně staromódní. Jaképak noviny, když existují smartphony, notebooky, iPady,… Kdo dnes potřebuje noviny?“
„Dobrá, tak mi podej třeba iPad,…“
Moucha se nikdy nedozvěděla, jak draho vyšel její pohřeb na kuchyňském stole…

5o4u.com od roku 2013:

  • 0
  • 9 152 956
  • 499 404