// archives

manželstvo a rodina

This category contains 13 posts

Púť rodín v znamení svedectiev, radosti a povzbudenia Svätým Otcom

Obsah: 1. František Pápežskej rade pre rodinu: „Rodina je motor sveta“ 2. Príhovor Svätého Otca rodinám: „Prosím, ďakujem, prepáč!“ 3. Homília Svätého Otca: Modlitba v rodine musí byť jednoduchá   V sobotu 26. októbra už od 14. hod. na Námestie sv. Petra prichádzali rodiny zo 70 krajín sveta v rámci Púte rodín pri príležitosti Roku […]

Jara Křivohlavý: 7 fáz života rodiny

Ponúkame jednu z najkomplexnejších  prednášok o živote a vývoji života rodiny od jedného z najkompetentnejších odborníkov. Vhodná pre tých, ktorí svoju rodinu  začínajú vytvárať, ale aj pre tých, ktorí v nej žijú už niekoľko rokov. 7 fáz života rodiny postavených na piatich pilierov… aj podľa vlastných skúseností opisuje prof Jara Křivohlavý, ktorý sa tejto problematike venuje […]

KOMUNIKÁCIA alebo AKO RIEŠIŤ KONFLIKTY? (poznámky)

poznámky z tém Chorvátsko: 2.cesta „Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. A keby človek za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, len by sa opovrhlo ním.“ (Pies 8,7)  1.) IBA DVE MOŽNOSTI ? Veľmi často sa hádame, sme nervózni a podráždení. Konflikty sa na nás valia ako veľké vody a chcú […]

Dnes

Liturgické čítania na dnes