// archives

Modlitby a pobožnosti

This category contains 31 posts

Kuffa: modlitba k Duchu Svätému

Pane Ježišu Kriste naplň nás svojim Duchom svätým, prenikni a ovládni nás tak úplne, aby náš život bol odrazom tvojho života. Zažiar v nás svojím svetlom, aby všetci tí, ktorých budeme stretať, pocítili tvoju prítomnosť v nás. Osvecuj iných cezo mňa, cezo mňa šír svoje svetlo na tých, ktorí sú mi zverení. Nech kázňou o […]

Rozväzovanie duchovných uzlov (+ novéna)

Keď pápeža Františka predstavili svetu, začali sa objavovať informácie o jeho živote a záľubách: boli to maličkosti, napríklad má rád juhoamerický nealkoholický nápoj maté a je celoživotný fanúšik futbalového družstva zo San Lorenza. Jeden článok o jeho záľubách hovoril aj o jeho obľúbenej pobožnosti – k Panne Márii, ktorá rozväzuje uzly. Keď som si ten […]

1. e-DO: ZAČAŤ u KRISTA + svätosť

Aktivita: Pomenujte časti „stromu dôvery“ ako dôveryhodnosť Ježiša Krista Možnosť stiahnuť materiál ku aktivite TU. Začať u Krista + svätosť Pápež Ján Pavol II. začína dokument Novo millenio ineunte rozjímaním o Kristovi a o Jeho tvári Syna: bolestnej i vzkriesenej. Je to „meditácia“ – a preto ju nebudeme rozoberať, odporúčam ju premeditovať osobne priamo z dokumentu. Po tejto meditácii nasleduje prvá výzva dokumentu: Začať znova […]

9. deň: Dar BÁZNE (s pápežom FRANTIŠKOM)

Bázeň pred Bohom nás nerobí bojazlivými, ale odvážnymi „Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dar bázne voči Bohu, o ktorom dnes hovoríme, uzatvára sériu siedmich darov Ducha Svätého. Neznamená mať strach pred Bohom, to nie. Vieme dobre, že Boh je Otec a že nás miluje a chce našu spásu, a vždy odpúšťa, vždy. Preto niet […]

8. deň: Dar NÁBOŽNOSTI (s pápežom FRANTIŠKOM)

Nábožnosť je priateľstvo s Bohom v tichej službe druhým Námestie Svätého Petra pri generálnej audiencii v stredu 4. júna zaplnili pútnici z celého sveta. Niekoľko vlajok svedčilo o tom, že nechýbali ani Slováci. Svätý Otec po tom, ako z džípu pozdravil prítomných, sa v katechéze vrátil k cyklu o siedmich daroch Ducha Svätého, ktorý minulú […]

7. deň: Dar POZNANIA (s pápežom FRANTIŠKOM)

Dar poznania nás učí chrániť prírodu ako Boží dar „Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes by som chcel osvetliť ďalší dar Ducha Svätého, dar poznania. Keď sa hovorí o poznaní, naše myšlienky sa ihneď zamerajú na schopnosť človeka vždy lepšie spoznávať skutočnosť, ktorá ho obklopuje, a objavovať zákonitosti, ktoré riadia prírodu a vesmír. To […]

6. deň: Dar SILY (s pápežom FRANTIŠKOM)

Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje Generálna audiencia Svätého Otca v stredu 14. mája 2014 sa ako zvyčajne niesla v radostnej atmosfére, pútnikom tentoraz prialo aj krásne slnečné počasie. Na zaplnenom námestí sv. Petra nechýbali ani Slováci. Spomedzi niekoľkých slovenských skupín možno spomenúť farské spoločenstvo z Kmeťova či deväťčlennú skupinu kňazov Košickej arcidiecézy, ktorí […]

5. deň: Duch Svätý ako nevyčerpateľný zdroj života Božieho

„Kto je Duch Svätý?“ – pýta sa pápež František vo svojej dnešnej katechéze, ktorou sa prihovoril veriacim na Námestí sv. Petra počas generálnej audiencie. Pokračoval ňou v zamyslení sa nad modlitbou Kréda, osobitne nad časťou, keď veriaci vyznávajú: „verím v Ducha Svätého“. Ten je podľa pápeža Františka „nevyčerpateľným zdrojom života Božieho v nás“. Drahí bratia […]

4. deň: Dar RADY (s pápežom FRANTIŠKOM)

Dar rady nám pomáha rozhodovať sa podľa logiky evanjelia Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Počuli sme v čítaní úryvku z knihy Žalmov tieto slová: «Pán mi radí, Pán sa mi vo vnútri prihovára». A toto je ďalší dar Ducha Svätého, dar rady. Vieme, aké je dôležité, predovšetkým v tých najcitlivejších momentoch, môcť počítať s […]

3. deň: Duch Svätý nás učí, dáva nám pamäť a reč

«Všetkých naplnil Duch Svätý» (Sk 2,4). Keď sa Ježiš pri poslednej večeri prihováral apoštolom, povedal, že po svojom odchode z tohto sveta im pošle ako dar od Otca Ducha Svätého (porov. Jn 15,26). Tento prísľub sa mocne napĺňa v deň Turíc, keď Duch Svätý zostupuje na učeníkov zhromaždených vo Večeradle. Toto vyliatie, akokoľvek mimoriadne, nezostalo […]

Dnes

Liturgické čítania na dnes

    5o4u.com od roku 2013:

    • Návštev celkom: 7 193 522
    • Celkom návštevníkov: 369 691