// archives

Pre duchovný život

This category contains 94 posts

„Dospievanie nie je choroba“ pápež František

Vatikán 19. júna – Buďme nablízku dospievajúcim, obdobie adolescencie je„náročným obdobím“, avšak „nie je to nejaká choroba“. Pápež František sa takto prihovoril dvom tisíckam účastníkov kongresu Rímskej diecézy, ktorý včera večer otvoril v Lateránskej bazilike v Ríme. Práve výchova dospievajúcich a pomoc rodičom je témou tohtoročného kongresu, ktorý nesie názov „Nenechajme ich samých! Sprevádzajme rodičov pri výchove dospievajúcich […]

S Jeho novým vnútrom (Duchovná obnova o Duchu Svätom INAK)

Duchovná obnova s Jeho novým vnútrom NA STIAHNUTIE TU v mp3. Príhovor NA STIAHNUTIE TU v mp3.     “Prijmite Ducha Svätého? Čo to znamená? Máte nejaké konkrétne požiadavky na toho Ducha Svätého? Je to dôležité, práve ten smäd. Potrebujeme dnes. Veríte, že do tej tmy príde Duch. Sv. Veríme tomu? Je to v jeho rukách. Suché […]

Tajemství „duchovních cvičení“ sv. Ignáce z Loyoly

Co jsou to ignaciánské exercicie? Exercicie jsou základem ignaciánské spirituality a na nich stojí i jezuitské Konstituce. Sv. Ignác v úvodu své exerciční knížky píše, že exercicie jsou k tomu, aby se člověk zbavil všech neuspořádaných náklonností a po jejich odstranění hledal a našel Boží vůli v uspořádání vlastního života ke spáse duše. Cílem exercicií […]

Richard Rohr: Radikální milost

Předmluva editora Jednotlivé meditace jsou v této sbírce uspořádány podle liturgických období, jak je církev slaví, nicméně vybízíme čtenáře, aby používali tuto knihu jakýmkoli zpùsobem, který uznají za vhodný. Někteří ji budou používat jako knihu meditací „den po dni“, jiní v ní budou listovat a najdou si svá oblíbená místa. Oba přístupy splní naše očekávání: […]

V. Kodet: Jonáš (4 prednášky)

11 Steps to Quit Viewing Pornography

I wish I could say that this post is only for that “small group” of people addicted to pornography. Would that it were a “small group,” but no, it is not small, it is a group that over the years has become so great that today there are very few men (and women) who have […]

Jude Antoine: Nová evanjelizácia (en/sk)

V.E.Frankl: Vůle ke smyslu

Titul mé přednášky „Meaninglessness: A Challenge to Psychiatry” („Bezesmyslnost: Výzva k psychiatrii”) měl by vlastně znít „The Feeling of Meaninglessness” („Pocit bezesmyslnosti”). Skutečně je dnes psychiatr více než kdy jindy konfrontován s nemocnými – nebo mám říci s „ne-nemocnými”? – kteří si stěžují na pocit bezesmyslnosti. Přede mnou leží dopis, z něhož bych chtěl citovat toto místo: Je mi 22 […]

Frankl: Psychoterapie (… pro laiky, náboženství)

Viktor E. Frankl: Psychoterapie a náboženství Hledáni nejvyššího smyslu U základu této knihy je přednáška, kterou jsem přednesl sotva před tuctem lidí, jež jsem pozval jako okruh posluchačů. Bylo to krátce po 2. světové válce, kdy jsme vytvořili skupinu několika vídeňských intelektuálů. V knižní podobě vyšla tato kniha v prvním vydání roku 1948. Viktor E. Frankl: Psychoterapie pro laiky […]

Inspirace Božím slovem: Starý zákon

Inspirace Božím slovem: Starý zákon ZDE Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.“ Nato jsem odpověděl: „Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec.“ Ale Hospodin mi řekl: […]

Dnes

Liturgické čítania na dnes

    5o4u.com od roku 2013:

    • Návštev celkom: 4 808 869
    • Celkom návštevníkov: 297 574