// archives

Duch svätý

This category contains 7 posts

O komunikácii ( čo sa môžeme naučiť od Najsvätejšej trojice?)

3. príhovor zo sústredenia 7 návykov efektívneho rozvoja osobnosti a komunity na stiahnutie tu

Seminář života v Duchu – Sievers

Kapitoly z knihy na tomto webu (www.pastorace.cz): Sešit pro účastníky semináře Sešit pro vedoucí semináře Života v Duchu: úvod, 1.-2. týden Sešit pro vedoucí semináře: 3.-6. týden Sešit pro vedoucí semináře: 7.-8. týden, závěr ŽIVOT V DUCHU P. Ernst SIEVERS, W.V. Pomoc v modlitbě pro účastníky semináře Tiskem vydalo Pastorační středisko Praha (kde je brožura k objednání)

5. Byť JEHO vôňou

“Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých, čo sú na ceste spásy,…” (2Kor 2,15) Príhovor zo slávnosti Najsvätejšej Trojice v roku A na stiahnutie TU. Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.  (2 Kor 3, 17) Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, […]

4. CHARIZMY a SLUŽBY Ducha Svätého

“Kresťania ako svedkovia pravej ľudskej dôstojnosti aj v obyčajných spoločenských podmienkach pomáhajú svojou poslušnosťou voči Duchu Svätému mnohonásobne “obnoviť tvárnosť zeme” tým, že spolupracujú so svojimi bratmi a sestrami na uskutočnení a ohodnotení všetkého, čo je v dnešnom rozvoji civilizácie, kultúry, techniky a iných oblastiach myslenia a ľudskej činnosti dobré, ušľachtilé a krásne.” (Ján Pavol II.: DOMINUM […]

3. OVOCIE Ducha Svätého

Ovocím Ducha sú dokonalosti, ktoré v nás Duch Svätý utvára ako prvotiny večnej slávy. Tradícia Cirkvi ich vymenúva dvanásť: „láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota“ (Gal 5,22-23). (Katechizmus 1832) Rozmanitosť hriechov je veľká. Sväté písmo uvádza viaceré zoznamy hriechov. List Galaťanom stavia skutky tela proti ovociu Ducha: „A skutky tela […]

2. DARY Ducha Svätého

1. batoh, ktorý prináša Duch: Dary A) Dostáva ich každý a všetky spolu B) Fungujú iba v spojení a pri nasledovaní Krista C) Naučme sa ich ZAPNÚŤ a POUŽÍVAŤ Príhovor zo slávnosti Nanebovstúpenia Pána na stiahnutie TU.   Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme spoznali márnosť pozemských vecí a iba nebeského Otca, […]

1. Čo/ kto si, Duch Svätý?

Úvodný príhovor na tému “Duch Svätý” zo 6. veľkonočnej nedele na stiahnutie TU! “V tajomstve vtelenia vrcholí dielo Ducha, “ktorý dáva život”. Nebolo možné darovať život, ktorého plnosť je v Bohu, inak ako tým, že sa stal životom Človeka. Tým Človekom je Kristus vo svojom človečenstve, ktoré si Slovo vzalo v hypostatickom spojení. A súčasne […]

Dnes

Liturgické čítania na dnes

A ještě ftípek :)

„Zuzko, zlatíčko, podej tátovi noviny, prosím.“
„Ach tati, ty jsi neskutečně staromódní. Jaképak noviny, když existují smartphony, notebooky, iPady,… Kdo dnes potřebuje noviny?“
„Dobrá, tak mi podej třeba iPad,…“
Moucha se nikdy nedozvěděla, jak draho vyšel její pohřeb na kuchyňském stole…

5o4u.com od roku 2013:

  • 0
  • 9 162 528
  • 499 653