//
you're reading...

- DUCHOVNÝ ŽIVOT

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov

2013 05 15 deviatnik

Tento rok si pripomíname dvesto rokov od ustanovenia sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov. Pridajte sa do veľkej rodiny tých, ktorí si ju uctievajú.

Ponúkame vám modlitbu deviatnika k Pomocnici kresťanov. Jej sviatok sa tento rok slávi 25. mája, pretože v tomto roku bude 24. mája Nedeľa zoslania Ducha Svätého. Preto saleziánska rodina bude sláviť svoju patrónku na nasledujúci deň, v pondelok 25. mája. Deviatnik si teda konáme deväť dní pred sviatkom, tento rok od soboty 16. mája do nedele 24. mája vrátane.

 

Ako sa modlíme tento deviatnik?

1. Každodenne po deväť dní sa pomodlite:
Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu a modlitbu svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov.
Na konci sa hovorí zvolanie: Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!
2. Potom si prečítajte krátke zamyslenie na daný deň, ako ich tu ponúkame.
3. Pred deviatnikom sa vyspovedajte a v rámci možností každý deň pristúpte k svätému prijímaniu.
Modlitba svätého Jána Bosca k Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna,
veľká a slávna opora Cirkvi,
úžasná pomoc kresťanov,
ohromná ako vojsko zoradené do boja,
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom
v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach
a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti.
Amen.

Sedem úmyslov na Deviatnik k Pomocnici kresťanov

– za rast vo viere
– za upevnenie rodín
– za nové duchovné povolania
– za vernosť zasvätených osôb
– za mladých, najmä chudobných
– za misionárov
– za šírenie evanjelia v médiách

 

1. deň2. deň3. deň4. deň5. deň6. deň7. deň8. deň9. deň

zdroj: saleziani.sk

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes