//
you're reading...

- DUCHOVNÝ ŽIVOT

Duchovné cvičenia 2018:Osobné poslanie Krista

Lk 4,18-19 “Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.”

1. úvod
1 blok: “Duch Pána je nado mnou…”

2. Prednáška a cvičenia: Boh okolo mňa/ Boh so mnou/ Boh vo mne

3. Adorácia: Eucharistia = Ježišovo srdce

4. Cvičenia k téme

5. kázeň: “… poslal ma hlásať Evanjelium”

2. blok: “… lebo ma pomazal,…

6. Prednáška a cvičenia: Byť pomazaný syn/ dcéra

7. Adorácia: Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus (nenahraná)

8. Diskusia o sila a moci Zla

9. Kázeň: o veľkosti Panny Márie Kráľovnej

3. blok: “spútaných prepustiť na slobodu,…”

10. Prednáška a diskusia

11. Úvod k adorácii: O modlitbe príhovoru (P. Tadeáš)

12. Prednáška: “… ohlásiť Pánov milostivý rok.”

13. Kázeň: “Všetko som už pripravil!” (3 praktické kroky ako ďalej)

Prednášky v mp3 na stiahnutie v ZIP. TU!

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes