//
you're reading...

- DUCHOVNÝ ŽIVOT

EGOGRAM testík

why-me-why-now1EGOGRAM (Struktura vaší osobnosti)

Grafické vyjádření vývoje osobnosti jako rodičovského, dětského nebo dospělého JÁ.
Jednotlivé složky ovlivňují vaše jednání, dají se rozpoznat v sociálním kontaktu i podle jazykových znaků a způsobu komunikace. Každý v sobě nosí všechny složky, ale některá zpravidla převládá.
Člověk se však může složkami osobnosti i cíleně maskovat.
Egogram je grafické zobrazení JÁ – složek osobnosti. Tento test vám umožní poznat, které JÁ nejvíce ovlivňuje vaše jednání.
Posuďte, jak dalece souhlasíte s následujícími tvrzeními. V případě, že budete spíš souhlasit, zapište do sloupce (+). V případě, že s tvrzením souhlasit nebudete, nepište nic, jde o mínus hodnocení (-).
Znaménko (x) bude vysvětleno později.
Škála I.
+ /nic
1. Umím dobře naslouchat.
x 2. Mám sklon „udávat tón“ skupině.
x 3. Odporuji ostatním.
4. Často stojím na straně těch nejslabších.
5. Bez práce nejsou koláče.
x 6. Když jsem pří výměně názorů zahnán do kouta, reaguji rozzlobeně.
7. Souhlasím s tvrzením,,Důvěřuj, ale prověřuj“.
x 8. Ať děláš, co děláš, charakter člověka nezměníš.
x 9. Ve složitých situacích přebírám vedení.
10. Snadno utěším ostatní.
x 11. Častěji, než bych chtěl, hledám chybu u ostatních.
12. Většina lidí chce být vedena.
13. Každá práce je zmatená a mělo by se v ní lidem pomáhat.
14. Když mají ostatní problémy, jsem plný porozumění.
x 15. Těžko měním své přesvědčení.
x 16. Měly by se brát v úvahu rasové rozdíly, a tak zamezit smíšeným sňatkům.
17. Skutečná změna se uskuteční jen tehdy, když se jí ujme silná osobnost.
x 18. Ve svém živote se spoléhám na tradice.
x 19. Rozčilují mně lidé, kteří zpochybňují uznávané a osvědčené myšlenky.
x 20. Menšinám se uděluje více pozornosti než si zaslouží.
x 21. Souhlasím s tvrzením jednoho politika ,,Nemůžeme lézt všem do řití“.
22. Souhlasím s myšlenkou, že by lidé měli být lidští a humánní.
23. Ostatní mně často žádají o radu.
x 24. To, že jsme neustále sledováni je proto, že je málo lidí na práci a hodně lidí chce rozkazovat.
x 25. Přísloví „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“ – naprosto sedí
x 26. Mnohým lidem není dosud jasné, že musí bojovat, aby mohli být v obchodním životě úspěšní.
27. Lidé se musí donutit k tomu, aby dělali věci, které jsou pro ně dobré.
x 28. Myslím si, že by naše společnost byla zdravější, kdyby se přestoupení zákona  trestalo tvrději.
x 29. Zastávám názor, že žena patří do domácnosti.
30. Myslím, že důvěřuji lidem víc, než ostatní.
31. Jsou situace, kdy je třeba dítě potrestat pořádným výpraskem.
32. Největší pohroma, která se může někomu přihodit je to, že ztratí trpělivost.
x 33. Přísná potrestání jsou od toho, aby odradila od přestoupení zákona.
34. Když někdo potřebuje pomoc, poskytnu mu ji.
x 35. Všichni rodiče a vychovatelé jsou dnes příliš shovívaví.
36. S velkým potěšením podporuji někoho v jeho rozvoji.
x 37. Sdělovací prostředky (rádio, televize) by měly být lépe kontrolovány.
x 38. Nemohu pochopit, jak někdo může spáchat sebevraždu.
39. Jedním z důvodů, proč je reklama tak úspěšná, je fakt, že lidé mají rádi, když jim někdo řekne, co mají kupovat.
x 40. I když už to vyšlo z módy, mělo by se ve škole opět začít trestat.
41. Vlastenectví bude vždy důležitější než tzv. „světoobčanství“.
x 42. Lidé by se měli více identifikovat s pojmy morálka, právo, bezpráví.
x 43. Trest smrti nebude nikdy zrušen.
44. Když vidím, že má někdo problémy se svou práci, rád se jí ujmu.
x 45. Potřebujeme filmovou cenzuru.
x 46. Myslím si, že by se v rodině měly udržovat určité profesní tradice.
x 47. Silná řídící osobnost se nepotřebuje radit s ostatními.
48. Většinou dobře vycházím s lidmi.
x 49. Myslím, že by děti měly respektovat své rodiče.
50. Mám soucit s lidmi v nouzi.
51. Ve srovnání s ostatními dělám víc přesčas.
52. Často se přikláním k názoru většiny.
53. Mám sklony věci příliš nepřehánět.
54. Nevděk světem vládne.
55. Než abych ztrácel čas vysvětlováním, raději si udělám všechno sám.
x 56. Často jsem byl překvapený, jak jsou lidé špatní.
x 57. Novináři by měli mít méně svobody při vyjadřování svých názorů.
58. Hodně lidí dělá chybu, když odmítá odpovědnost.
59. Když toho od lidí příliš neosekáváš, nejsi zklamán.
60. Když se na mně někdo zlobí, pokouším se ho obměkčit.
Škála II.
61. Zdá se mi, že jsem lepší pozorovatel než mnoho jiných.
62. Když ostatní ztrácejí naději, zachovávám si chladnou hlavu.
63. Moji rodiče a vychovatelé měli vždy radost, když jsem se o něco pokusil sám.
64. Než začnu jednat, sbírám informace a plánuji.
65. Zřídkakdy se začervenám.
66. Nemám problémy vzít si slovo na veřejných akcích.
67. Skoro nikdy nepláču.
68. Jsem více ochotný brát na sebe riziko, než většina ostatních.
69. Nevadí mi být sám.
70. Moji rodiče a vychovatelé kladli větší důraz na potřebu porozumění než jiní.
71. Když jsou ostatní rozčílení, zachovávám si bdělou nestrannost.
72. Více než ostatní dávám přednost bezproblémovému jednání a přijímání kompromisu.
73. Daří se mi udržet pocity pod kontrolou.
74. Když plánuji akci, beru v úvahu i lidi, kteří se jí budou účastnit.
75. I když jsem o něčem pevně přesvědčen, dokážu pozitivně reagovat na protiargumenty.

76. I když se ostatní někdy snaží potlačit mezilidské konflikty a přistupují na kompromisy, snažím se vždy najít příčinu konfliktu.
77. Ve stresových situacích zůstávám klidný.
78. Před rozhodnutím zvažuji rizika.
79. Na rozdíl od ostatních vyhledávám takové názory a myšlenky, které jsou odlišné od mých.
80. Moji spolupracovníci o mně říkají, že jsem rozhodný a otevřený.
81. Často jsem musel lidi dokopat k tomu, aby udělali důležitou práci.
82. Mezilidské konflikty vyřizuji osobním rozhovorem.
83. Jsem přesvědčen o tom, že pod dobrým vedením jsou pracovníci ochotni předvést to
nejlepší.
84. Uznávám, že to, co si ostatní myslí a co cítí, je důležité.
85. Už jako dítě jsem byl rodiči nabádán k tomu, abych vyjádřil své názory bez strachu z trestu nebo z toho, že se zesměšním.
86. Zajímají mně výsledky vědy a výzkumu.
87. Mám větší schopnost myslet samostatně a nezávisle než se přizpůsobovat názorům jiných lidí.
88. Věřím, že lidé jsou schopni sami sebe vést a kontrolovat a zároveň se tím rozvíjet.
89. Většina chyb vzniká spíš z nedorozumění než z nedbalosti.
90. Na svět se dívám pozitivně a bez napětí.
91. Jsem aktivním členem tří a více spolků a organizací.
92. Čestnost a otevřenost se vyplácí.
93. Přemýšlím racionálně a logicky.
94. Navenek zůstávám klidný, i když to ve mně vře.
95. Častěji než ostatní navštěvuji kurzy, semináře a přednášky.
96. Říká se o mně, že jsem férový a objektivní.
97. Většinou dostanu, co chci.
98. Umím věci vysvětlit jasně a srozumitelně.
99. Můj úspěch spočívá v tom, že umím skrývat své pocity.
100. V diskusi patří mé argumenty k nejlepším.
101. Jsem přesvědčen, že lidé jsou v podstatě dobří.
102. Je pro mně důležité být co nejlepší.
103. Denně čtu jedny až dvoje noviny.
104. Mám dost jasnou představu, kde bych chtěl být za 10 let v pracovním i osobním životě.
Škála III.
x 105. Věřím, že 90 % životně důležitých rozhodnutí, jsem nápomocen, i když o výsledku nejsem
přesvědčen.
106. Často se lituji.
107. Je – li výše postavená osoba odpovědná za obtížné rozhodnuti, jsem nápomocen, i když o výsledku nejsem přesvědčen.
x 108. Rád jezdím autem hodně rychle.
x 109. Často sním za bílého dne.
x 110. Nakupuji vše spontánně.
x 111. Je pro mně obtížné podstoupit odtučňovací kůru a přestat kouřit.
112. Rád něco udělám, ale jsem rád, když přitom má vedení někdo jiný.
x 113. Často užívám výrazy “ báječný“, „liknavý“, „zmatený“, „ohromný“.
114. Ve vypjatých situacích se držím zpátky.
115. Skromnost je ta největší ctnost.
x 116. Rád vyprávím vtipy.
x 117. Jsem stále plný nových myšlenek.
118. Nemám problém jednat podle příkazu.
119. Moji rodiče a vychovatelé byli dobří a přátelští lidé.
x 120. Jsem často impulsivní.
121. Než abych s někým donekonečna diskutoval, raději s ním souhlasím.
122. Snažím se, aby mně ostatní uznávali.
123. Často se přistihnu, že se směji nebo mluvím příliš nahlas.
124. Často si říkám: „Tady se nevyplatí – angažovat se.“
125. Když mně někdo vnitřně zraní, většinou mu o tom neřeknu.
x 126. Nechápu, proč někteří lidé berou život tak vážně.
127. Často své myšlenky vůbec nevyslovím, protože se mi nezdají být důležité.
x 128. Moji rodiče respektovali, když jsem otevřeně vyjadřoval pocity strachu, radostí, smutku a zlosti. Dokonce mě v tom podporovali.
129. Zdá se mi, že neprosadím svá přání tak často, jak bych chtěl.
130. Přijímám místa s menší zodpovědností.
131. Moji rodiče se snažili ukázat mi svět spíš z horších stránek.
x 132. Mám více zájmů a zálib než ostatní lidé, které znám.
133. Často táhnu slabší.
x 134. V pátek večer sedíte se známými u láhve vína. Nečekaně někdo z nich navrhne jet na pár dní na výlet do Paříže. Pojedete?
x 135. Přijímám spíš fantastická než logická rozhodnutí.
x 136. Jsou momenty, kdy pláču v přítomnosti jiných lidí, aniž bych se styděl .
x 137. Někde jsem se naučil zaujmout přátelský postoj k sexu, svému tělu a intimitě.
138. Jistým osobám se člověk musí podřídit.
x 139. Někdy si přeji mít výjimečné přátele a zvláštní zábavu.
140. V nezvyklých situacích se cítím nepohodlně.
x 141. Často se ocitám v problémových situacích a ptám se sám sebe, jak jsem se tam dostal.
142. V mnoha situacích se cítím bezmocný.
x 143. Když něco říkám, je možné, že vstupuji na kluzkou půdu.
Vyhodnocení testu – egogram:
1/ rodičovské JÁ = Nyní sečtěte všechna znaménka „+“ a to nejdříve ve škále I (otázky 1 – 60). Udělejte celkový součet kladných znamének a potom spočítejte kolikrát máte „+“ u otázek označených „x“.
Dostanete tak hodnotu vašeho kritického rodičovského JÁ. Rozdíl mezi celkovým počtem „+“ v první škále a počtem „+“ u zakřížkovaných otázek této škály je hodnota ochranitelského rodičovského JÁ.
2/ dospělé JÁ = poskytuje škála II (otázky 61 – 104), opět sečtěte znaménka „+“
3/ dětské JÁ = ve škále III (otázky 105 – 143) udělejte celkový součet kladných znamének a potom spočítejte kolikrát máte „+“ u otázek označených „x“. Dostanete tak hodnotu vašeho přirozeného dětského JÁ. Rozdíl mezi celkovým počtem „+“ ve třetí škále a počtem „+“ u zakřížkovaných otázek této škály je hodnota dětského přizpůsobivého JÁ.

Škála I (1-60)
1)počet všech + ………..
2)počet + u zakřížkovaných otázek……….. toto číslo děleno 30 krát 100% =………..%
kritické rodičovské JÁ
rozdíl 1-2 ……….. toto číslo děleno 30 krát 100% = ………..%
ochranitelské rodičovské JÁ
Škála II (61-104)
1)počet všech + ……….. toto číslo děleno 44 krát 100% = ………..% dospělé JÁ
Škála III (105-143)
1)počet všech + ………..
2)počet + u zakřížkovaných otázek……….. toto číslo děleno 19 krát 100% = ………..%
přirozené dětské JÁ 
rozdíl 1-2 ……….. toto číslo děleno 19 krát 100% = ………..%
přizpůsobivé dětské JÁ

Bez názvu - 1

Facebooktwittergoogle_plusmail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

  • "Boh narodením Panny Marie nám znovu povedal svoje ANO ešte pred tým ako ho vyslovila Ona." On v nás uveril skôr, ako my jemu. Ďakujeme :)

5o4u.com od roku 2013:

  • Návštev celkom: 8 168 303
  • Celkom návštevníkov: 397 772