//
you're reading...

A Knihy

Eleonóra Gullac: Zbierka metód, techník a aktivít na podporu aktívneho učenia sa

 

ucenie

Otvárate učebný zdroj k vzdelávaciemu programu, ktorého cieľom je pomocou zážitkového učenia sa aktualizovať a prehĺbiť svoje vedomosti a zručnosti v uplatňovaní metód a techník na zefektívnenie procesov učenia.
Mojím prvým zámerom počas prípravy učebného zdroja bolo urobiť len zbierku modelových aktivít, čomu zodpovedá aj navrhnutý názov. Eleonóra Gullac

CELÁ ZBIERKA TU!

 

 

 

Obsah
Úvod 4
1 Učenie sa z pohľadu nových poznatkov o fungovaní mozgu 5
2 Typy učiacich sa 8
3 Inteligenčné typy 14
4 Aktívne učenie sa 17
5 Ukážky aktivít, metód a techník 21
5.1 Aktivita Domino 21
5.2 Aktivita Bingo 23
5.3 Aktivita Rýchly v ťahu 25
5.4 Aktivita Veľvyslanci 28
5.5 Aktivita Na ceste 30
5.6 Aktivita Zväčšenie 32
5.7 Aktivita Reflektor 34
5.8 Aktivita Hra na skrývačku 36
5.9 Aktivita Filtrácia 38
5.10 Aktivita Tiché vety 40
5.11 Aktivita Chrbtami k sebe 42
5.12 Aktivita Konverzia 43
5.13 Aktivita Výroky 45
5.14 Aktivita „Nabi“ učiteľa 48
Záver 50
Zoznam bibliografických odkazov 51
Prílohy 52

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes

A ještě ftípek :)

30 000 roků před narozením Krista.
Pračlověk si prohlíží vysvědčení svého syna a naštvaně říká:
– To, že máš trojku z lovu, dovedu pochopit, jsi ješte malý, ale že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě stránky, to je skutečně hanba!

5o4u.com od roku 2013:

  • 0
  • 8 899 572
  • 474 751