//
you're reading...

A Knihy

Gary Chapman: 5 jazykov lásky + test

pět jazyků láskyCieľom tejto knihy nie je vyjasniť zmätok ohľadne slov láska či milovať, ale zamerať sa na prejavy lásky, ktorá je nevyhnutná pre naše emocionálne zdravie. Keď identifikujeme jazyk lásky nášho partnera, objavili sme kľúč k dlhotrvajúcemu, milujúcemu manželskému vzťahu.
Gary Chapman hovorí, že jednou z príčin neporozumenia v manželstve je to, že každý z nás hovorí iným jazykom lásky. Počas svojej viac ako 30-ročnej poradenskej praxe identifikoval päť jazykov lásky:

* Slová uistenia,
* Pozornosť,
* Prijímanie darov,
* Skutky služby,
* Fyzický dotyk.

Niekto túži po pozornosti, iný po pochvale; pre niekoho sú veľmi dôležité darčeky, pre ďalšieho vymenená žiarovka či ožehlená košeľa a zas iný potrebuje fyzický dotyk. Kniha vám objasní každý z týchto jazykov, pomôže vám objaviť jazyk lásky vás a vášho partnera a dozviete sa aj, ako prakticky týmto jazykom hovoriť. Cieľom tejto knihy nie je vyjasniť zmätok ohľadne slov láska či milovať, ale zamerať sa na prejavy lásky, ktorá je nevyhnutná pre naše emocionálne zdravie. Keď identifikujeme a naučíme sa hovoriť jazykom lásky nášho partnera, objavili sme kľúč k dlhotrvajúcemu, milujúcemu manželskému vzťahu. Láska sa po svadbe nemusí vypariť, no aby sme ju udržiavali živú, potrebujeme zapracovať na tom, aby sme sa naučili hovoriť jazykom lásky nášho partnera. Nemôžeme si vystačiť s naším vlastným jazykom, ak mu nerozumie. Ak chceme, aby rozumel prejavom našej lásky a cítil ju, musíme ju prejavovať v jeho jazyku.

KNIHA na stiahnutie TU.

TEST na stiahnutie TU.

Test na 5 jazykov lásky (jednoduchší)

Slova ujištění, pozornost, dárky, skutky, služby, fyzický kontakt. Který z těchto jazyků lásky je pro vás primární? Možná, že už to tušíte, možná, že nemáte ponětí. “Test pěti jazyků lásky” vám pomůže nabýt jistoty.
Test obsahuje třicet dvojic různých výroků. Každou dvojici si přečtěte a vyberte si výrok, který lépe vyjadřuje to, čemu dáváte přednost. V pravém sloupci si potom zapište písmeno, které ke zvolenému výroku patří. V některých případech budete mít možná chuť označit obě věty, ale měli byste si vybrat pouze jednu, aby byly výsledky testu co nejpřesnější. Až si v testu budete pročítat jednotlivé možnosti, setkáte se s výrazy jako “blízký člověk” a “milovaný”. Když pomyslíme na lásku a její jazyky, možná nás okamžitě napadne milostný vztah. Lásku a náklonnost projevujeme v celé řadě situací a vztahů. Až si budete test procházet, myslete přitom na nějakého důležitého člověka, který je vám blízký – na přítele či přítelkyni, s kterým chodíte, na dobrého kamaráda, na jednoho z rodičů, kolegu v práci apod.

Pusťte se do testu tehdy, až k tomu budete mít klid a nebude vás tlačit čas. Až projdete všechny dvojice, vraťte se na začátek a sečtěte si, kolikrát jste si každé písmeno zvolili. Výsledky zapište do příslušných kolonek na konci testu. Pak si přečtěte “komentář k testu”, uvedený v závěru.
1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A
Jsem rád/a, když mě někdo obejme. E

2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem, který je mi blízký. B
Když mi někdo s něčím praktickým pomůže, cítím se milován/a. D

3. Mám rád/a, když mi lidé dávají dárky. C
Mám rád/a neformální návštěvy kamarádů a lidí, které miluji. B

4. Když mi lidé s něčím pomohou, mám pocit, že mě mají rádi. D
Když se mě někdo dotýká, cítím, že mě má rád. E

5. Když mi někdo, koho mám rád/a nebo koho obdivuji, položí ruku kolem ramen, cítím, že mě má rád. E
Cítím se milovaný/á, když dostanu dárek od někoho, koho mám rád/a nebo koho obdivuji. C

6. Rád/a někam jezdím s přáteli a lidmi, které mám rád/a. B
Rád/a si podávám ruku nebo se držím za ruce s člověkem, který je mi blízký. E

7. Viditelné symboly lásky (dárky) jsou pro mě velmi důležité. C
Když mě lidé slovně ujišťují, cítím se milován/a. A

8. Když někoho rád/a vidím, rád/a mu sedím na blízku. E
Jsem rád/a, když mi lidé říkají, že jsem hezký/á. A

9. Rád/a trávím čas s přáteli a milovanými lidmi. B
Rád/a dostávám od přátel a milovaných lidí dárky. C

10. Slova přijetí jsou pro mě důležitá. A
Že mě má někdo rád, poznám podle toho, že mně pomáhá. D

11. Rád/a trávím čas s přáteli a milovanými lidmi, když spolu navíc něco společně děláme. B
Jsem rád/a, když se mnou někdo mluví laskavě. A

12. Více mě ovlivňuje to, co někdo dělá, než co říká. D
Když mě někdo obejme, mám pocit, že jsme si blízcí a že si mě cení. E

13. Cením si pochvaly a snažím se vyhýbat kritice. A
Několik malých dárků pro mě znamená víc, než jeden velký dar. C

14. Když s někým něco společně dělám a přitom si povídáme, cítím se mu blíž. B
Když se mě přátelé a lidé, které mám rád/a často dotýkají, cítím se jim blíž. E

15. Mám rád/a, když mě lidé za moje úspěchy pochválí. A
Když pro mě někdo udělá něco, co dělá nerad, vím, že mě má rád. D

16. Mám rád/a, když se mě přátelé a milovaní lidé dotknou, když kolem mně procházejí. E
Těší mě, když mi lidé naslouchají a projevují opravdový zájem o to, co říkám. B

17. Když mi přátelé a milované osoby pomáhají s povinnostmi a různými úkoly, cítím, že mě milují. D
Opravdu rád/a dostávám od přátel a milovaných lidí dárky. C

18. Mám rád/a, když mě lidé pochválí, že mi to sluší. A
Když lidé vynaloží čas na to, aby porozuměli mým pocitům, cítím se jimi být milován/a. B

19. Když se mně blízký člověk dotýká, mám pocit bezpečí. E
Když mi někdo prokazuje skutky služby, cítím se milován/a. D

20. Oceňuji všechno, co pro mě moji blízcí dělají. D
Rád/a dostávám dárky, které mi moji blízcí udělají. C

21. Opravdu mě moc těší, když mi někdo věnuje soustředěnou pozornost. B
Opravdu mě moc těší, když mi někdo prokáže nějakou službu. D

22. Když mi někdo dá k narozeninám dárek, cítím, že mě miluje. C
Když mi někdo u příležitosti narozenin řekne něco, co pro mě mnoho znamená, cítím, že mě miluje. A

23. Když mi někdo dá dárek, vím, že na mě myslí. C
Když mi někdo pomůže s mými povinnostmi, cítím se být milován/a. D

24. Oceňuji, když mi někdo trpělivě naslouchá a nepřerušuje mě. B
Oceňuji, když si na mě někdo ve zvláštní dny vzpomene s dárkem. C

25. Jsem rád/a, když vím, že mým milovaným na mně záleží natolik, že mi pomáhají s každodenními povinnostmi. D
Moc rád/a podnikám delší výlety s někým, kdo je mi blízký. B

26. Rád/a líbám lidi, kteří jsou mi blízcí a jsem rád/a, když oni políbí mě. E
Když dostanu bez zvláštního důvodu “jen tak” dárek, jsem nadšený/á. C

27. Jsem rád/a, když mi někdo řekne, že si mě váží. A
Mám rád/a, když se na mě druhý během rozhovoru dívá. B

28. Dárky od přítele nebo blízkého člověka pro mě vždycky mnoho znamenají. C
Když se mě přítel nebo blízký člověk dotkne, je mi dobře. E

29. Když někoho o něco požádám a on to s nadšením udělá, mám pocit, že mě má rád. D
Když mi někdo říká, jak moc si mě váží, cítím se milován/a. A

30. Potřebuji, aby se mě každý den někdo dotýkal. E
Potřebuji, aby mě každý den někdo slovně povzbudil. A

A: Slova ujištění
B: Pozornost
C: Dárky
D: Skutky, služby
E: Fyzický kontakt

Jak vyhodnotit a použít výsledky testu
Který jazyk lásky dosáhl nejvyššího počtu bodů, ten je vaším jazykem primárním. Může se také stát, že budete mít u dvou jazyků stejný nebo podobný nejvyšší počet bodů, potom jsou pro vás oba jazyky stejně důležité.
Pokud jste právě odhalili váš primární jazyk, neopomíjejte ani ty ostatní. Může se stát, že vám vaše okolí tímto způsobem projevuje lásku a měli byste se snažit to chápat. Je prospěšné, abyste se sdíleli se svým okolím, co vás nejvíce oslovuje, aby vám vyjadřovali lásku způsobem, který si jako lásku vykládáte. Pokaždé, když k někomu promlouváme jeho jazykem lásky,  po emocionální stránce u něj bodujeme. Výsledkem toho je pocit, že nám tento člověk rozumí. Postupně tak vzniká hluboké pouto. Pokud naopak k druhému vyjadřujeme lásku způsobem, který mu nic neříká, tak se naopak může cítit, že ho nemáme rádi. Když porozumíte myšlence jazyků lásky, může vám to pomoci vyjadřovat druhým lásku způsobem, kterým ji druzí budou přijímat  a vykládat si ji, jak jste chtěli.

Z knihy “Pět jazyků lásky pro svobodné a osamělé”
Nakladatelství
 Návrat domů – www.navrat.cz zo stránky:http://www.moje-rodina.cz/vztahy-a-intimita/pet-jazyku-lasky-test.html

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes