//
you're reading...

-ANIMÁTORSTVO

INKY: kurz 1. sv. príjímania v príbehu NARNIA

jc0nuJuWdeS3GD09WmRXEiTqA5cMilý XXX

Vítaj v našom programe prípravy na veľmi vážny krok, ktorým je Prvé sväté prijímanie. Určite nepreháňam, ak poviem, že je to najväčší a najvážnejší krok, aký si doteraz kedy vo svojom živote urobil – a bude len niekoľko takých, ktoré sa mu kedy budú závažnosťou podobať.

Tento kurz je určený na to, aby Ti pomohol dôkladne tento krok uvážiť a dobre sa naň pripraviť.

Jednotlivé úlohy budeš dostávať na pracovných listoch a v pracovných zošitoch. Toto je prvý z nich. Tvojou úlohou bude spoločne s rodičmi si prebrať témy, ktoré v nich budú uvedené, porozprávať sa s nimi o nich, nechať si veci dôkladne vysvetliť – a potom (ak bude treba, tak tiež s pomocou rodičov) splniť úlohy, ktoré budú v pracovnom liste, či zošite uvedené.

Po splnení všetkých úloh odovzdaj, prosím, vypracovaný pracovný list (zošit) niektorému z kňazov našej farnosti. Zakrátko potom nájdeš v kostole, v schránke na to určenej, ďalší pracovný list, ktorý si vezmeš domov, zase ho vypracuješ rovnakým spôsobom, ako ten predchádzajúci – a takto to pôjde až do konca.

Pamätaj, že sa nemusíš nikam ponáhľať, ani nijako naháňať. S pracovnými listami pracuj svojim vlastným tempom, tak, aby si si dôkladne osvojil všetko, čo sa ich prostredníctvom máš naučiť a aby si (ak to bude treba) vážne urobil rozhodnutia, ku ktorým budeš pozvaný.

Manuál pre rodičov

Zmyslom pracovných zošitov je nasledovné:

  • Témy preberajte spoločne s dieťaťom. Pracovný zošit nie je test, počíta sa s tým, že dieťa ho bude vypracovávať spoločne s Vami.
  • Písať do pracovného zošita a formulovať odpovede ale nechajte dieťa. Určite sa nesnažte mu správne odpovede diktovať a už vôbec nie ich tam písať za neho. Cieľom nie je, aby bolo všetko vyplnené, ale aby si dieťa osvojilo a pochopilo to, čo v jednotlivých lekciách preberáme!

Pracovný zošit je určený na dlhšie časové obdobie, nemusíte sa s ním teda nijako veľmi naháňať. Nechajte dieťa, nech pokojne a svojim tempom prechádza jeho úlohami. Celý zošit má štyri hlavné ciele:

  • ZOZNÁMENIE dieťaťa so svetom Narnie a s hrdinami príbehu. Hlavne o tom je prvé rozprávanie a úlohy s ním spojené. Porozprávajte sa s dieťaťom o jednotlivých postavách a potom nechajte, nech dieťa samo zhrnie výsledok a napíše krátke charakteristiky postáv do tabuľky v pracovnom zošite a nakreslí tam ich tváre, či postavy.
  • ODVAHA A PODNIKAVOSŤ: O Ceste na ktorú nás Ježiš pozýva, hovoríme ako o Veľkom Dobrodružstve, pretože toto slovné spojenie dobre charakterizuje jej podstatu. Prebuďte v dieťati túžbu po tomto Dobrodružstve a to aj vlastným svedectvom o tom, ako ho prežívate Vy sami! Povzbuďte dieťa, aby sa s odvahou a s duchom skutočnej podnikavosti na túto cestu vydalo!
  • BIBLIA: je ďalšou vecou, s ktorou sa dieťa v tomto zošite začne oboznamovať. Vysvetlite mu, ako Vy sami využívate Bibliu na svojej ceste s Ježišom a čo pre Vás osobne znamená. Vštepte dieťaťu prvé semienko lásky k Božiemu Slovu!
  • RYTIERSTVO: veľmi dobre vystihuje ideál kresťanstva a zahaľuje ho do romantického, dobrodružného a atraktívneho rámca. Využite ho k tomu, aby ste dieťa s jeho pomocou nadchli pre jeho ideály a pre rozhodnutie byť rytierom Ježiša Krista! Dôkladne túto myšlienku s dieťaťom rozoberte ako aj samotnú ideu rytierstva. Čo sa týka príbehov o rytieroch, pokiaľ nemáte doma vhodné (a realistické) dobové príbehy, jeden taký nájdete priamo v tomto manuáli!

Všetky informácie na PRACOVNÉ ZOŠITY na STIAHNUTIE TU ( INKY.sk).

Facebooktwittermail

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

 

Dnes

Liturgické čítania na dnes